wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w boulderingu, na czas i prowadzenie – Bytom 16-18 Czerwiec 2023 AKTUALIZACJA!

Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów w boulderingu, na czas i prowadzenie – Bytom 16-18 Czerwiec 2023 AKTUALIZACJA!

Opublikowano: 17-06-2023; 9:06 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 17-06-2023; 21:23 przez Piotr Bunsch

AKTUALIZACJA.

Nastąpiły zmiany w komunikacie: 
1. zmianie uległ harmonogram finałów w konkurencji Bouldering – Piątek. 
2. Aktualne informacje są publikowane na stronie wydarzenia. 

3. Format rozgywania zawodów na czas.

Zawody Mistrzostw Polski Młodzików, Juniorów i Juniorów Młodszych we wspinaczce na czas, które odbędą się jutro (18 czerwca) w centrum wspinaczkowym Skarpa Bytom Rozbark zostaną rozegrane w oparciu o obowiązujące przepisy wspinaczki sportowej PZA.

W związku z powyższym w rundzie eliminacyjnej dopuszczalny będzie jeden falstart, a tzw. lista spadkowa będzie uwzględniała najlepsze wyniki uzyskane w rundzie eliminacyjnej.

W kategorii juniorów młodszych zostaną rozegrane podwójne zawody. W pierwszej kolejności będzie to Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, do której zostaną dopuszczeni wyłącznie zawodnicy z Polski. Bezpośrednio po niej odbędzie się rywalizacja w ramach Międzynarodowych Mistrzostw Polski w kategorii Juniorów Młodszych, do której dopuszczeni zostaną zgłoszeni zawodnicy z Ukrainy.

NOWY HARMONOGRAM NA NIEDZIELĘ

7.45 -8.30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów, odbiór numerów startowych

8.45- ogłoszenie list startowych

09.00- 11.10 – praktyki

11.20- 12.30 – eliminacje

13.00- 13:16 – finały OOM

13.45- 14:46– finały Młodzików, Juniorów Młodszych w klasyfikacji międzynarodowej, Juniorów 

15.30 – ceremonia dekoracji medalistów

W dniach  16 -18 czerwca 2023r. w Bytomiu odbędą się Mistrzostwa Polski Juniorów. Rywalizacja w Bytomiu odbywać się będzie w  konkurencji bouldering, na prowadzenie i na czas. Kategorie będą miały następującą rangę: 

 • Młodzicy, Juniorzy Młodsi, Juniorzy – Mistrzostwa Polski
 • Juniorzy Młodsi – 8 osób – Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
 1. Organizacja

Klub Sportowy Skarpa Bytom 

Dyrektor zawodów: Miłosz Bujak (kontakt: miloszbujak@skarpa.bytom.pl)

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia – facebook

Strona internetowa Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

 1. Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki,  Śląska Federacja Sportu,  

 1. Uczestnictwo

W Mistrzostwach Polski PZA  mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2023. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Lista zawodników posiadających aktualną licencję zawodnika jest dostępna na stronie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie). 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie:

 • Juniorzy
 • Juniorzy młodsi
 • Młodzicy
 1. Formuła zawodów

Boulder: 

   Eliminacje Młodzicy – flash, 8 boulderów, próby rejestrowane (max 5 prób /problem).

   Eliminacje Juniorzy i Juniorzy Młodsi – flash, bez strefy, 4 bouldery, rotacja (4 min), próby rejestrowane, zostaną udostępnione nagrania z przejść.

   Finał: strefa, 4 bouldery, rotacja (5 min), próby rejestrowane, 6 osób.

   Z uwagi na Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży skład finału w kategorii Junior Młodszy zostaje poszerzony do 8 osób. 

Prowadzenie:

  Eliminacje w formule flash, bez strefy, 2 drogi eliminacyjne. Młodzicy z górną asekuracją. Eliminacje zostaną rozegrane na  7 różnych drogach. 

  Nie odbędzie się pokaz dróg na żywo. Zapis wideo z przejścia dróg zostanie udostępniony na stronie wydarzenia.

  Runda półfinałowa nie zostanie rozegrana. Do Finału zostanie dopuszczone 8 osób z każdej kategorii.

  Finały ze strefą izolacji w formule OS. Finały zostaną rozegrane na 4 różnych drogach. 

Na czas: 

  Część spadkowa tabeli zostanie rozstawiona według najlepszego czasu jaki osiągnął zawodnik podczas zawodów.

 1. Mistrzostwa Polski dla ukraińskich wspinaczy

W związku ze startem w zawodach zawodników z Ukrainy informujemy: 

  • zawodnicy z Ukrainy zajmują miejsca w zawodach, uczestniczą we wszystkich rundach oraz dekoracji medalistów. 
  • zawodnicy z Ukrainy nie będą uwzględnieni w oficjalnych wynikach Pucharu i Mistrzostw Polski publikowanych na stronach PZA. 
  • w przypadku zwycięstwa zawodnika z Ukrainy, przyznany mu zostanie tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski przyznany zostanie pierwszemu Polakowi. 
  • podstawowy skład finału  zostanie rozszerzony o zawodników z Ukrainy (nie dotyczy zawodów na czas).

W celu zapisania się na zawody, zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy: miloszbujak@skarpa.bytom.pl

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.       zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

 1. Rejestracja

bouldering – Mistrzostwa Polski 

  Zapisz się!  

  Lista zgłoszeń  

prowadzenie – Mistrzostwa Polski

 Zapisz się!  

 Lista zgłoszeń 

na czas  – Mistrzostwa Polski

 Zapisz się!  

 Lista zgłoszeń 

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać na adres: kws@pza.org.pl

 1. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 12.06.2023 r.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane są za dodatkową opłatą 200 zł. 

Członkowie Kadry Narodowej muszą zgłosić swój udział do 9 Czerwca 2023r.!
(Dla członków Kadry Narodowej nie jest możliwe zgłoszenie po terminie). 

 1. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale, dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii. 

 1. Pakiet startowy

Koszt pakietu startowego:

100 zł    –  Bouldering

100 zł  – Prowadzenie

 50 zł – Na czas 

200 zł – Bouldering + Prowadzenie + Czas 

UWAGA! Konieczność opłaty za pakiet startowy do 12 Czerwca do godziny 23.59. Osoby, które nie wywiążą się konieczności dokonania opłaty w terminie zostaną wykreślone z listy. Zgłoszenie po terminie będzie się wiązało z dodatkową opłatą. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 

63 1050 1230 1000 0090 8107 6581

Odbiorca: 

KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM UL. WOJCIECHA KILARA 33, 41-902 BYTOM

Opis przelewu: 

Imię nazwisko, kategoria, B,P, C.

Dla przelewów zbiorczych proszę o przesłanie listy zbiorczej do miloszbujak@skarpa.bytom.pl 

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres  miloszbujak@skarpa.bytom.pl
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

Kategoria Junior Młodszy jest zwolniona z opłat startowych. 
Podstawą do zwolnienia z opłaty startowej jest dostarczenie podpisanej zgody RODO (rodo-OOM2023-uczestnicy). Wszyscy zawodnicy kategorii Junior Młodszy muszą dostaczyć zgodę RODO. 

 1. Miejsce

Skarpa Bytom Rozbark
Wojciecha Kilara 33, 41-902 Bytom

 1. Harmonogram

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. Bardziej szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany w późniejszym terminie. 

Czwartek (15 czerwca) 

21:00 – odprawa sędziów, routsetterów i obsługi technicznej. Przyjazd uczestników. 

Piątek  (16 czerwca) 

Harmonogram może ulec drobnym modyfikacjom podczas publikacji list startowych. 

Eliminacje Młodzicy (dziewczęta i chłopcy, flash, 8 boulderów, próby rejestrowane, max 5 prób /problem).

 • 07:30 – otwarcie biura zawodów,
 • 07:30 – 08:30 – rejestracja młodzików,
 • 09:00 – 11:00 – eliminacje Młodzików,

Eliminacje Juniorzy Młodsi i Juniorzy (dziewczyny i chłopaki,  flash, 4 bouldery, rotacja 4 min, próby rejestrowane).

UWAGA: Juniorzy i Juniorzy Młodsi indywidualnie decydują o czasie pojawienia się w obiekcie i momencie rejestracji w biurze zawodów. Nie ma obowiązku dokonania rejestracji przed rozpoczęciem rywalizacji danej grupy eliminacyjnej, gdy np. start danego zawodnika przewidziany jest na końcu grupy. Zawodnik musi natomiast bezwzględnie zarejestrować i dopełnić formalności (okazanie badań i opłaty licencyjnej) przed swoim startem i powinien przewidzieć na to odpowiedni czas.

Eliminacje w kategorii Juniora Młodszego są eliminacjami do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

 • 09:00 – 12:05 – eliminacje Juniorów Młodszych,  
 • 11:40 – 13:40 – eliminacje Juniorów,

Finały – formuła: strefa, 4 bouldery, rotacja (5 min), próby rejestrowane.

 • 14:45 – zamknięcie strefy izolacji dla Młodzików,
 • 15:30 – Otwarcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
 • 15:30 – 16:30 – finały Młodzików,  
 • 16:30 – zamknięcie strefy izolacji dla Juniorów Młodszych (podpisanie list obecności Finału Ogólnopolskiej Oliompiady Młodzieży),
 • 17:00 – 18:10 – finał Juniorów Młodszych.  
 • 18:00 – zamknięcie strefy izolacji dla Juniorów,
 • 18:40 – 19:05 – finał Juniorów.  
 • 19:30 – 20:00 – ceremonia dekoracji, zakończenie zawodów.

Zmiana: 

 • 15:30 Otwarcie Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
 • 16:00 Zamknięcie strefy izolacji Młodzików
 • 16:30 Rozpoczęcie finałów kategorii – Młodzicy
 • 17:40 Zamknięcie strefy izolacji – Juniorzy Młodsi Rozdanie nagród kategorii Młodzicy
 • 18:15 Rozpoczęcie finałów w kategorii – Juniorzy Młodsi
 • 19:10 Zamknięcie strefy izolacji Juniorów
 • 19:40 Rozpoczęcie finałów kategorii – Juniorzy Rozdanie nagród kategorii Junior Młodszy
 • 21:20 Rozdanie nagród kategorii Junior

Sobota (17 czerwca) 

7:30 – 8:15 — zapisy i weryfikacja zgłoszeń w kategorii młodzików, juniorów młodszych, juniorów

08:45 – ogłoszenie list startowych w kategorii młodzików, juniorów młodszych i juniorów

09:00 – eliminacje młodzików, juniorów młodszych i juniorów (równolegle na obu drogach w kategoriach dziewczęta i chłopcy)  

Eliminacje w kategorii Juniora Młodszego są eliminacjami do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

16:00 – zamknięcie strefy izolacji dla finalistów  (podpisanie list obecności Finału Ogólnopolskiej Oliompiady Młodzieży)

16:30 – 16:50 – prezentacja zawodników i oglądanie dróg finałowych

17:00 – finał młodzików, juniorów młodszych mężczyzn, juniorów mężczyzn (4 drogi równolegle)

17:48 – finał juniorów młodszych kobiet i juniorów kobiet

20:30 – dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach

Niedziela (18 czerwca)  

NOWY HARMONOGRAM NA NIEDZIELĘ
7.45 -8.30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów, odbiór numerów startowych
8.45- ogłoszenie list startowych
09.00- 11.10 – praktyki
11.20- 12.30 – eliminacje
13.00- 13:16 – finały OOM
13.45- 14:46– finały Młodzików, Juniorów Młodszych w klasyfikacji międzynarodowej, Juniorów
15.30 – ceremonia dekoracji medalistów

MŁODZICY- czasówki 10 m.

 • 7.45 -8.30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów, odbiór numerów startowych
 • 8.45- ogłoszenie list startowych
 • 09.00- 10.36 – praktyki
 • 12:45- 14.21 – eliminacje
 • 16.25- 18.32 – finały
 • 19.15 – ceremonia dekoracji medalistów

JUNIORZY I JUNIORZY MŁODSI – czasówki 15 m.

 • 9.00- 10.00– potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów, odbiór numerów
 • 10.15- ogłoszenie list startowych
 • 10.36-12.36 – praktyki
 • 14.21- 16.21- eliminacje

Eliminacje w kategorii Juniora Młodszego są eliminacjami do Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

 • 16.49- 18.56 – finały
 • 19.15 – ceremonia dekoracji medalistów
 1. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Miłosz Bujak

Sędzia główny PZA: Paweł Czyż

Główny konstruktor dróg:  Łukasz Smagała,

Główny konstruktor boulderów:  Piotr Suder

Konstruktorzy dróg: Andrzej Mecherzyński-Wiktor, Jacek Matuszek, Andrzej Mikulski, Piotr Smaroń, Krzysztof Szalacha, Jacek Kaczanowski. 

Sędziowie PZA:   

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Mistrzostwach Polski Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo


______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

 

Partnerzy