wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski SiM – Gliwice 2021

Mistrzostwa Polski SiM – Gliwice 2021

Opublikowano: 4-07-2021; 7:41 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 6-07-2021; 6:12 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 17-18 lipca w Gliwicach odbędą się Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców we wspinaczce sportowej w konkurencjach wspinaczki na czas i prowadzenie.

1. Organizacja

Chwyciarnia Arena Gliwice, Arena Gliwice,

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Ściany wspinaczkowe Monolit, Miasto Gliwice, Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Beal, Agrest, Decathlon, Witchholds, Lhotse, Boels Rental

3. Uczestnictwo

W zawodach Mistrzostw Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2021 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Do startu w konkurencji prowadzenie i na czas dopuszczeni są również zawodnicy z kategorii junior młodszy. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy, którzy będą na ściance wspinaczkowej Chwyciarnia Arena Gliwice po raz pierwszy, muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Chwyciarni. Dostępne poniżej: http://chwyciarnia.pl/pobieralnia/ (Trenerzy klubów mogą dostarczyć „Oświadczenie opiekuna sekcji”, Rodzice, którzy z uczestnikiem przyjadą indywidualnie muszą posiadać wypełnione „Oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka – indywidualne”).

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego, osobno dla konkurencji:

Lista zgłoszeń dostępna jest na stronach PZA, osobno dla konkurencji:

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 12.07.2021. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

6. Nagrody

Wszystkie kategorie:

 • Miejsca 1 – puchary
 • Miejsca 1-3 – medale, 

7. Opłata startowa

 • 70 zł – jedna konkurencja
 • 100 zł – dwie konkurencje

Płatne na miejscu w dniu zawodów.

8. Miejsce

Chwyciarnia Arena Gliwice, ul. Akademicka 50, 44-100 Gliwice

9. Harmonogram

17.07.2021 – sobota

Konkurencja wspinaczki na czas

 • 09:00 – 09:30 – zapisy w biurze zawodów,
 • 10:00 – 11:30 – praktyki i eliminacje,
 • 11:45 – 12:15 – finały,
 • 12:30 – ceremonia dekoracji

Konkurencja wspinaczki prowadzenie

 • 15.00 – 15.30 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów,
 • 16.00 – prezentacja dróg eliminacyjnych,
 • 16.15 – 19.00 – eliminacje w formule flash (2 drogi eliminacyjne dla każdej z płci),
 • 19.15 – ogłoszenie list półfinalistów.

18.07.2021 – niedziela

 • 9.00 – otwarcie strefy izolacji,
 • 10.00 – zamknięcie strefy izolacji,
 • 10.30 – rozpoczęcie rundy półfinałowej,
 • 12.30 – zakończenie i ogłoszenie listy finalistów,
 • 15.00 – zamkniecie strefy izolacji,
 • 15.30 – 17.30 – finały (odbędą się na zewnętrznej ścianie wspinaczkowej),
 • 18.00 – zakończenie zawodów, dekoracje zwycięzców w obu kategoriach.

10. Osoby oficjalne

Sędzia główny: 

Routesetterzy: Łukasz Smagała, Piotr Suder, Jacek Matuszek

11. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.
 • W obiekcie wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, poza zawodnikami w momencie startu.
 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

12. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Mistrzostwach Polski w Chwyciarnia Arena Gliwice w dniach 17-18.07.2021, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

Partnerzy