wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski SiM, Puchar Polski JiJM

Mistrzostwa Polski SiM, Puchar Polski JiJM

Opublikowano: 21-05-2018; 18:03 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 21-05-2018; 18:38 przez Arkadiusz Kamiński

W dniu 2 czerwca 2018 w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców oraz Puchar Polski juniorów młodszych i juniorów w konkurencji wspinaczki na czas, format rekordu. Po zakończeniu zawodów zapraszamy na pokazy oraz naukę wspinaczki na czas dla wszystkich chętnych. 

1. Organizacja

Rock City – szkoła wspinania

2. Partnerzy i sponsorzy

Polski Związek Alpinizmu, Akademicki Związek Sportowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Centrum Sportu i Rekreacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Red Bull. 

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2018 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe

 • juniorzy młodsi: 14-15 lat
 • juniorzy: 16-17 lat
 • młodzieżowcy: 18-19 lat
 • seniorzy: 19 lat i więcej

4. Rejestracja i opłata startowa

Zgłoszenia na Puchar Polski są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

Opłata startowa wynosi 30 zł przy wcześniejszym zgłoszeniu przez internet, płatne w biurze zawodów; 60 zł w przypadku braku zgłoszenia przez internet, płatne w biurze zawodów.

Termin zgłoszeń: 31.05.2018

5. Nagrody i świadczenia organizatora

 • miejsca 1 – puchary,
 • miejsca 1-3 medale i dyplomy,

6. Miejsce

Centrum Sportu I rekreacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Księcia Trojdena 2C, Warszawa

7. Harmonogram

Piątek, 01.06.2018 – przygotowanie dróg i systemu pomiaru czasu do zawodów, odprawa zespołu organizacyjnego

Sobota, 02.06.2018

Juniorzy i Juniorzy Młodsi

 • 10.00 – 10.30 – Zapisy w Biurze Zawodów,
 • 10.45 – 12.00 – praktyki i eliminacje,
 • 12.15 – 13.15 – finały J i JM,
 • 13.30 – ceremonia dekoracji 

Seniorzy

 • 12.00 – 13.00 – zapisy w Biurze Zawodów Seniorów,
 • 13.30 – 15.00 – praktyki i eliminacje Seniorów,
 • 15.15 – 16.15 – finały Seniorów,
 • 16.30 – ceremonia dekoracji Seniorów.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie w przypadku niepogody. 

System pomiaru czasu PZA, asekuracja Perfect Descent. 

8. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Sędzia PZA: 

Sędzia na stażu: Marcin Grabarczyk

Partnerzy
Partnerzy techniczni