wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej

Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej

Opublikowano: 20-08-2020; 13:54 przez Rafał Kanowski | Modyfikacja: 28-08-2020; 10:01 przez Rafał Kanowski

W dniach 29-30 sierpnia w Gliwicach odbędą się Mistrzostwa Polski seniorów i młodzieżowców w konkurencjach wspinaczki na czas i prowadzenia. Zawody będą etapem kwalifikacji do Mistrzostw Europy.

2020-08-29-MP-Gliwice-v02

 1. Organizacja

Chwyciarnia Arena Gliwice, Arena Gliwice

 1. Partnerzy i sponsorzy

Polski Związek Alpinizmu, Miasto Gliwice, Monolit, Decathlon, Edelrid, SingingRock, Rock Your Body

patronat medialny: wspinanie.pl

 1. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Badania, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 – zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Zgodnie z: USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy, którzy będą na ściance wspinaczkowej Chwyciarnia Arena Gliwice po raz pierwszy, muszą mieć wypełnione oświadczenie uprawniające do wspinaczki na terenie Chwyciarni. Dostępne poniżej

http://chwyciarnia.pl/pobieralnia/

Trenerzy klubów mogą dostarczyć „Oświadczenie opiekuna sekcji”.

Rodzice, którzy z uczestnikiem przyjadą indywidualnie muszą posiadać wypełnione „Oświadczenie rodziców lub opiekunów dziecka – indywidualne”.

Formularz należy przekazać w dniu imprezy do biura zawodów przy rejestracji zawodników.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

 1. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza kontaktowego: konkurencja na czas, konkurencja prowadzenie. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA: na czas, prowadzenie. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

 1. Termin i przyjmowanie zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 27.08.2020. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe.

 1. Nagrody i świadczenia organizatora
 • pierwsze miejsca: puchary, nagrody rzeczowe
 • miejsca 1–3: dyplomy i medale.
 1. Opłata startowa

Opłata startowa wynosi 60 zł.
Ww. płatności należy dokonać w dniu zawodów, przed rejestracją w Biurze Zawodów.

 1. Miejsce

Ściana wspinaczkowa „Chwyciarnia” w Arenie Gliwice, ul. Akademicka 50, Gliwice

 1. Harmonogram

Sobota, 29 sierpnia 2020

Mistrzostwa Polski w konkurencji wspinaczka na czas

 • 09:00 – 09:30 – zapisy w biurze zawodów,
 • 10:00 – 11:30 – praktyki i eliminacje,
 • 11:45 – 12:15 – finały
 • 12:30 – ceremonia dekoracji.

Mistrzostwa Polski w konkurencji prowadzenie

 • 15.00 – 15.30 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów
 • 16.00 – prezentacja dróg eliminacyjnych
 • 16.15 – 19.00 – eliminacje w formule flash (2 drogi eliminacyjne dla każdej z płci)
 • 19.15 – ogłoszenie list półfinalistów

Niedziela, 30 sierpnia 2020

 • 9.00 – otwarcie strefy izolacji
 • 10.00 – zamknięcie strefy izolacji
 • 10.30 – rozpoczęcie rundy półfinałowej
 • 12.30 – zakończenie i ogłoszenie listy finalistów
 • 15.00 – zamkniecie strefy izolacji
 • 15.30 – 17.30 – finały (odbędą się na zewnętrznej ścianie wspinaczkowej)
 • 18.00 – zakończenie zawodów, dekoracje zwycięzców w obu kategoriach
 1. Osoby oficjalne 

Dyrektor zawodów: Paweł Kucharczyk

Routsetterzy: Łukasz Smagała – szef, Andrzej-Mecherzyński-Wiktor, Piotr Suder, Krzysztof Roza

Sędzia główny: Rafał Kanowski
Sędzia PZA: Kinga Kluska, Andrzej Kajdan

Partnerzy
Partnerzy techniczni