wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Śląska 2021

Mistrzostwa Śląska 2021

Opublikowano: 12-09-2021; 17:57 przez Rafał Kanowski | Modyfikacja: 12-09-2021; 19:34 przez Rafał Kanowski

W dniach 25-26 września w Gliwicach na ścianie wspinaczkowej Chwyciarnia Arena Gliwice odbędą się Mistrzostwa Śląska 2021 w kategoriach: dzieci młodsze, dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy; w konkurencjach wspinaczki na czas i prowadzenie. Zawody realizowane są przy wsparciu finansowym Województwa Śląskiego.

1. Organizacja

Śląski Okręgowy Związek Wspinaczki Sportowej, Chwyciarnia Arena Gliwice.

2. Partnerzy

Województwo Śląskie, Chwyciarnia Arena Gliwice, Polski Związek Alpinizmu, Miasto Gliwice, Granice.pl.

 

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć dzieci i młodzież reprezentująca kluby z Województwa Śląskiego. W przypadku osób niezrzeszonych, o możliwości wzięcia udziału decyduje adres zamieszkania na terenie Województwa Śląskiego. Każdy zawodnik powinien dostarczyć w dniu zawodów wypełnione i podpisane oświadczenie zgody rodzica. Formularz do wyrażenia zgody przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Zawody będą częścią cyklu Mistrzostw Śląska w trójboju wspinaczkowym. Uczestnicy wszystkich trzech konkurencji wspinaczkowych, klasyfikowani będą w rankingu Mistrzostw Śląska w trójboju i dla każdej kategorii osobno. Ranking obliczany jest jako iloczyn miejsc zajętych w poszczególnych konkurencjach, im niższy wyniki iloczynu, tym wyższa pozycja w wynikach MP w trójboju.

Kategorie wiekowe – chłopcy i dziewczynki:

  • dzieci młodsze, rocznik 2012-2013,
  • dzieci, rocznik 2010-2011,
  • młodzicy, rocznik 2008-2009,
  • juniorzy młodsi, rocznik 2006–2007,
  • juniorzy, rocznik 2004-2005.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników. Badania lekarskie i licencje PZA nie są wymagane.

4. Rejestracja i termin zapisów

Zgłoszenia na Mistrzostwa Śląska 2021 są przyjmowane tylko przez internet, na każdą z konkurencji osobno:

Termin zapisów upływa dnia: 22.09.2021

Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów.

5. Opłata startowa

60 zł – opłata startowa za każdą konkurencję osobno (tj. MŚl na czas – 60 zł, MŚl w prowadzeniu – 60 zł).

Promocja dla osób startujących w dwóch konkurencjach 110 zł.

Opłaty dokonujemy tylko przelewem na konto ŚOZWS:
BNP PARIBAS 70 2030 0045 1110 0000 0387 7390 (podając w tytule imię i nazwisko zawodnika oraz konkurencje w których startuje). Przy rejestracji nie mam możliwości dokonywania wpłaty i obowiązkowe jest pokazanie potwierdzenia przelewu.

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

  • pierwsze miejsca: puchary,
  • miejsca 1–3: medale, książki w jednej z konkurencji

7. Miejsce

Zawody odbywać się będą na terenie Chwyciarnii Areny Gliwice ul. Akademicka 50, Gliwice.

8. Harmonogram

Szczegółowy harmonogram będzie przedstawiony w najbliższych dniach.

Numery startowe wydawane będą pierwszego dnia zawodów, należy zachować je na kolejny dzień rywalizacji.

Sobota, 25.09.2021 – konkurencja na czas

08:30-9:00 Rejestracja kat. Dzieci młodszych i Dzieci,

09:00-9:20 Rejestracja kat. Młodzików,

09:30 El. kat. Dzieci młodsze (K, M) Dzieci (K, M),

10:30 Ogłoszenie wyników eliminacji kat. Dzieci młodsze i Dzieci,

10:40 Praktyki kat. Młodziczki (K, M),

11:10 Półfinały kat. Dzieci młodszych (M), Dzieci (K),

11:30 Eliminacje kat. Młodzik (K, M),

12:05 Finały kat. Dzieci młodsze i Dzieci (K, M),

12:40 Półfinały kat. Młodzik (K,M),

12:40-13:10 Rejestracja kat. Junior młodszy i junior,

13:10 Dekoracja kat. Dzieci młodsze, Dzieci, Młodzik,

13:45 Praktyki i eliminacje łącznie kat. Junior młodszy i Junior (K, M),

14:50 Runda finałowa kat. Junior młodszy i Junior (K, M)

15:15 Dekoracja kat. Junior młodszy i junior (K, M).

 

Kat. Dzieci młodsze i Dzieci – format klasyczny

Kat. Młodzik – standard 10 metrów

Juniorzy i Juniorzy Młodsi – standard 15 metrów

 

Niedziela, 26.09.2021 – konkurencja prowadzenie

8:00-9:00 Rejestracja kat. Dzieci młodsze, Dzieci i Młodzicy

09:15 Prezentacja dróg

09:30 Start eliminacji kat. Dzieci młodsze, Dzieci i Młodzicy

10:30-11:00 Rejestracja kat. Junior młodszy i Junior

11:30 Start eliminacji kat. Junior młodszy i junior

14:30 Zamknięcie streefy izolacji dla finalistów

14:45 Prezentacja finalistów i oglądanie dróg finałowych

15:00 Start finałów: kat. Dzieci młodsze, Dzieci, Młodzicy, Juniorzy młodsi i Juniorzy

17:00 Ogłoszenie wyników: kat. Dzieci młodsze, Dzieci, Młodzicy, Juniorzy młodsi i Juniorzy

17:30 Dekoracja: kat. Dzieci młodsze, Dzieci, Młodzicy, Juniorzy młodsi i Juniorzy

 

Do finału dostaje się 8 najlepszych zawodników i zawodniczek.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu.

 

9. Osoby oficjalne PZA

Główny konstruktor dróg: Mateusz Szczucki, Krzysztof Roza

Partnerzy