wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych na czas – Sosnowiec 2018

Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych na czas – Sosnowiec 2018

Opublikowano: 26-10-2018; 7:05 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 26-10-2018; 7:07 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 10 listopada 2018 odbędzie się Puchar Dzieci i Dzieci Młodszych we wspinaczce na czas, format klasyczny. Gospodarzem zawodów będzie ścianka wspinaczkowa Sport Poziom 450 w Sosnowcu. Serdecznie zapraszamy! 

1. Organizator

Sport Poziom 450

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy spełniający kryterium wieku. Badania lekarskie nie są wymagane. W rankingu Pucharu Dzieci i Dzieci Młodszych 2018 klasyfikowane będą tylko i wyłącznie te dzieci, które posiadają aktualną licencję zawodnika. 

Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie na stronie www.pza.org.pl, ewentualne pytania prosimy kierować do KWS – kws@pza.org.pl

Wszyscy startujący muszą przedstawić dokument ze zdjęciem oraz DWIE pisemne zgody rodziców, dostępne:

 1. Zgoda PZA
 2. Zgoda Poziom 450

Zawodnicy muszą zapoznać się z regulaminem ściany wspinaczkowej.

Kategorie wiekowe:

 • dzieci – 10-11 lat (roczniki: 2008-2007),
 • dzieci młodsze – do 9 lat (roczniki: do 2009).

4. Zgłoszenia

Zgłoszenia są przyjmowane online do dnia 07.11.2018, poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego PZA.
Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

Organizator nie przewiduje możliwości zapisania się zawodnika w dniu zawodów.

5. Opłata wpisowa

Brak opłaty startowej za udział (zawody współfinansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki).

6. Rejestracja zawodników

Rejestracja zawodników w dniu zawodów w godzinach:

 • 08.00 – 8.30 – dzieci młodsze,
 • 11.15 – 11.45 – dzieci.

Każdy zawodnik przed przystąpieniem do startu musi zarejestrować się w biurze zawodów przedstawić dokument potwierdzający wiek i tożsamość (legitymacja szkolna).

Uczestnicy zawodów muszą pozostawić w biurze zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach oraz zgodę na publikacje danych osobowych oraz wizerunku uczestnika zawodów. Zgoda do pobrania z lub dostępna w biurze zawodów. Niepodpisanie w/w zgody będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników zawodów.

7. Nagrody

Puchary dla pierwszych miejsc w każdej kategorii wiekowej dla dziewczynek i chłopców.

Medale dla wszystkich miejsc od trzeciego do pierwszego w każdej kategorii wiekowej dla dziewczynek i chłopców

8. Miejsce zawodów

SPORT POZIOM 450 ul. Narutowicza 51  41- 200 Sosnowiec

9. Harmonogram

Sobota, 10.11.2018

Dzieci Młodsze

 • 08:00 – 08:30 – zapisy dzieci młodszych w biurze zawodów,
 • 08:45 – 10:30 – eliminacje dzieci młodszych,
 • 11:00 – 11:45 – finały dzieci młodszych,
 • 12:00 – ceremonia dekoracji dzieci młodszych,

Dzieci

 • 11.15 – 11.45 – zapisy dzieci w biurze zawodów,
 • 12.15 – 14.00 – eliminacje dzieci,
 • 14.30 – 15.15 – finały dzieci,
 • 15.30 – ceremonia dekoracji dzieci.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu

10. Postanowienia końcowe

Uczestnicy zawodów startują na własna odpowiedzialność;
Uczestnicy ubezpieczają się w własnym zakresie;
Protesty należy zgłaszać do sędziego głównego zgodnie z przepisami PZA. 
Osobą uprawnioną do zgłaszania protestów jest trener lub opiekun prawny zawodnika. Decyzje sędziego głównego są ostateczne i nieodwołalne.

Zarejestrowanie zawodnika w biurze zawodów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Sędziego Głównego. 

11. Osoby oficjalne

Sędzia główny PZA: Andrzej Kajdan 

Partnerzy