wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Boulderingu – Bytom, 23 marca 2024

Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Boulderingu – Bytom, 23 marca 2024

Opublikowano: 4-03-2024; 21:46 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 22-03-2024; 12:00 przez Piotr Bunsch

W dniu  23 marca 2024r. w Bytomiu odbędzie się Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w boulderingu.  

  1. Organizacja

Klub Sportowy Skarpa Bytom 

Dyrektor zawodów: Miłosz Bujak (kontakt: miloszbujak@skarpa.bytom.pl)

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Rafał Kanowski, rafal.kanowski@pza.org.pl)

Strona wydarzenia – link

2. Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki

msit_2023 292466498_443333717801527_3547378957107521199_n

3Uczestnictwo

W Pucharze Polski PZA  mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający licencję zawodnika na 2024 rok oraz aktualne badania sportowe. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Lista zawodników posiadających aktualną licencję zawodnika jest dostępna na stronie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie). 

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Udział w wydarzeniu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów dostępnego tutaj

Kategorie:

  • Młodzieżowcy
  • Juniorzy
  • Juniorzy młodsi
  • Młodzicy 

4. Formuła zawodów

Eliminacje:

Młodzicy – OPEN, 12 boulderów, (po 8 dla dziewcząt i chłopców) próby rejestrowane

Juniorzy Młodsi, Juniorzy i Młodzieżowcy – rotacja 4 bouldery, 4 minuty, bez strefy izolacji

Finały:

Wszystkie kategorie: formuła półfinałów PŚ, 5 boulderów, 5 minut, rotacja

5. Puchar  Polski dla ukraińskich wspinaczy / Кубок Польщі для українських альпіністів

W zawodach mogą uczestniczyć obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce.  Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.       zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

W związku ze startem w zawodach zawodników z Ukrainy informujemy: 

  • zawodnicy z Ukrainy zajmują miejsca w zawodach, uczestniczą we wszystkich rundach oraz dekoracji medalistów. 
  • zawodnicy z Ukrainy nie będą uwzględnieni w oficjalnych wynikach Pucharu Polski publikowanych na stronach PZA. 

W celu zapisania się na zawody, zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy: miloszbujak@skarpa.bytom.pl

6. Rejestracja

bouldering – Puchar Polski 

  Zapisz się!  

  Lista zgłoszeń  

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać na adres: kws@pza.org.pl

7. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 21.03.2024 r.

Członkowie Kadry Narodowej muszą zgłosić swój udział do 11 marca 2024r.!
(Dla członków Kadry Narodowej nie jest możliwe zgłoszenie po terminie). 

8. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale, dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii. 

9. Pakiet startowy

Koszt pakietu startowego:

120 zł    –  Bouldering

UWAGA! Konieczność opłaty za pakiet startowy do 21 marca do godziny 23.59. Osoby, które nie wywiążą się konieczności dokonania opłaty w terminie zostaną wykreślone z listy. Zgłoszenie po terminie będzie się wiązało z dodatkową opłatą. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 

41 2030 0045 1110 0000 0333 1220

Odbiorca: 

KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM UL. WOJCIECHA KILARA 33, 41-902 BYTOM

Opis przelewu: 

Imię nazwisko, kategoria

Dla przelewów zbiorczych proszę o przesłanie listy zbiorczej do miloszbujak@skarpa.bytom.pl 

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres  miloszbujak@skarpa.bytom.pl
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

10. Miejsce

Skarpa Bytom Rozbark
Wojciecha Kilara 33, 41-902 Bytom

11. Harmonogram

Zawody jednodniowe. 

Sobota 23 Marca 2024

7.00- otwarcie obiektu

7.30- 8.30- otwarcie biura zawodów, rejestracja Młodzicy i Juniorzy Młodsi

[PIĘTRO -1] 9.00- start Młodzików na 12 boulderach

[PIĘTRO -1] 12.00 zakończenie rundy eliminacyjnej Młodzików

 

[PIĘTRO 0] 9.00- start rundy eliminacyjnej Juniorów Młodszych

10.00- 11.00 – biuro zawodów – rejestracja Juniorzy i Młodzieżowcy

[PIĘTRO 0] 11.30 – zakończenie rundy eliminacyjnej Juniorów Młodszych

 

[PIĘTRO 0] 12.00 – start rundy eliminacyjnej Juniorzy i Młodzieżowcy

[PIĘTRO -1] 13.45 – zamknięcie strefy izolacji Młodzików

[PIĘTRO 0] 14.00 – koniec rundy eliminacyjnej Juniorzy i Młodzieżowcy

 

[PIĘTRO -1] 14.15 – 15.15 – Finały Młodzików

 

[PIĘTRO -1] 15.45 – zamknięcie strefy izolacji Juniorzy Młodsi

15.50 – dekoracja Młodzików

 

[PIĘTRO -1] 16.15- 17.15 – Finały Juniorzy Młodsi

 

[PIĘTRO -1] 17.45 – zamknięcie strefy izolacji Juniorzy i Młodzieżowcy

17.45 – dekoracja Juniorów Młodszych

 

[PIĘTRO -1] 18.15- 19.15 – Finały Juniorzy i Młodzieżowcy

 

19.45 – dekoracja Juniorzy i Młodzieżowcy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. Aktualny harmonogram dostępny również na FB wydarzenia.

 

12. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Miłosz Bujak

Sędzia główny PZA: Maciej Melcher

Główny konstruktor: Marcin Wszołek

Konstruktorzy dróg:

Sędziowie PZA:   

13. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Pucharze Polski Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

Wild_Country_vert_black BP_logo

Partnerzy