wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski we wspinaczce na czas – Tarnów 2018

Puchar Polski we wspinaczce na czas – Tarnów 2018

Opublikowano: 9-05-2018; 7:06 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 22-10-2018; 13:12 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 20 maja w Tarnowie odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów w konkurencji wspinaczki na czas, format rekordu. 

1. Organizacja

Klub Sportowy Sportiva, Klub Uczelniany AZS PWSZ Tarnów, PWSZ Tarnów

2. Partnerzy i sponsorzy

Ministerstwo Sportu i Turystyki

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2018 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe

 • młodzicy: 12-13 lat
 • juniorzy młodsi: 14-15 lat
 • juniorzy: 16-17 lat
 • młodzieżowcy: 18-19 lat
 • seniorzy: 19 lat i więcej

4. Rejestracja i opłata startowa

Zgłoszenia na Puchar Polski są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

Opłata startowa wynosi 30 zł przy wcześniejszym zgłoszeniu przez internet, płatne w biurze zawodów; 60 zł w przypadku braku zgłoszenia przez internet, płatne w biurze zawodów.

Termin zgłoszeń: 17.05.2017

5. Nagrody i świadczenia organizatora

 • miejsca 1 – puchary, 
 • miejsca 1-3 medale i dyplomy, 

6. Miejsce

Hala Instytutu Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8. 

Puchar Polski – format rekordu, system pomiaru czasu PZA, automatyczna asekuracja. Dla młodzików dystans 10 metrów wraz z ułatwieniami, zgodnie z komunikatem.

7. Harmonogram

Sobota, 19.05.2018 – przygotowanie dróg i systemu pomiaru czasu do zawodów, odprawa zespołu organizacyjnego

Niedziela, 20.05.2018

Młodzicy – 10 metrów

 • 09:00 – 09:30 – zapisy dla młodzików w biurze zawodów, 
 • 09:45 – 11:00 – praktyki i eliminacje młodzików, 
 • 11:15 – 11:45 – finały młodzików (po 8  każdej kategorii), 
 • 12:00 – ceremonia dekoracji młodzików, 

Juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy i seniorzy

 • 11:00 – 12:00 – zapisy w biurze zawodów, 
 • 12:30 – 14:00 – praktyki i eliminacje, 
 • 14:15 – 15:15 – finały, 
 • 15:45 – ceremonia dekoracji

 

8. Noclegi i informacja turystyczna

www.pwsztar.edu.pl
www.it.tarnow.pl
www.tarnow.pl

9. Osoby oficjalne

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Sędziowie PZA: Bożena Bator, Ula Tabiszewska

Obsługa medyczna: Medical-Trans-Network Sp. z o.o.

Obsługa techniczna: Tomasz Urban, Barbara Szumlańska, Edyta Ropek, Kamil Morydz

Sędziowie techniczni: Łukasz Jankowicz, Agnieszka Kocan, Kinga Kluska

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni