wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny DM, D, Mł, JM, J – BLOKatowice 2018

Puchar Regionalny DM, D, Mł, JM, J – BLOKatowice 2018

Opublikowano: 9-10-2018; 6:52 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 16-10-2018; 19:39 przez Bożena Bator

Dnia 20 października 2018 na ścianie wspinaczkowej BLOKatowice odbędzie się Puchar Regionalny w boulderingu dla województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. 

1. Organizator

Ścianka wspinaczkowa BLOKatowice, 

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci zamieszkujący województwo śląskie, opolskie i dolnośląskie. O uczestnictwie w zawodach decyduje miejsce zameldowania, a nie przynależność do Klubu Sportowego. Zawodnik w dniu zawodów będzie zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzający adres zameldowania we województwie śląskim, opolskim lub dolnośląskim. 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze strony www.pza.org.pl.   Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

Zawodnicy mogą startować jedynie pod opieką osoby dorosłej.

4. Kategorie wiekowe

Zawody będą odbywały się w formule flash w pięciu kategoriach:

 • dzieci młodsze – do 9 roku życia,
 • dzieci – 10-11 lat, 
 • młodzicy – 12-13 lat,
 • juniorzy młodsi – 14-15 lat,
 • juniorzy – 16-17 lat.

5. Rejestracja i opłata startowa

Rejestracja drogą elektroniczną odbywa się przez formularz zgłoszeniowy na stronie PZA. Listy startowe dostępne są tu

Start możliwy jest po potwierdzeniu udziału w dniu zawodów, zapoznaniu się z regulaminem zawodów oraz ściany wspinaczkowej.

Opłata startowa wynosi 40 zł i pobrana zostanie przy rejestracji. Opłaty można dokonać wcześniej w recepcji obiektu.

Termin zapisów to 17.10.2018 godzina 23:59. Istnieje możliwość dopisania zawodników, w biurze zawodów w dzień startu.

6. Format zawodów

Bouldering – Konkurencja zostanie rozegrana w formule flash w eliminacjach oraz w formule pucharowej w finałach. Przygotowanych zostanie 20 problemów na czas eliminacji. W zależności od kategorii wiekowej do pokonania będzie 10 baldów.

 • 1-10 baldy dla kategorii DM,
 • 5-15 baldy dla kategorii D, Mł,
 • 10-20 baldy dla kategorii JM, J.

Do finału dostaje się 6 dziewczynek i 6 chłopców z każdej kategorii wiekowej. W przypadku mniejszej liczby zawodników w danej kategorii wiekowej (mniej niż 4 uczestników), wyniki będą rozpatrywane dla starszej kategorii. Finały odbywają się w formule pucharowej. Dla każdego zawodnika przewidziane są 4 baldy z czasem do pokonania problemu 4 minuty.

7. Harmonogram

Sobota, 20.10.2018

 • 08:00 – 11:00 – rejestracja zawodników, 
 • 09:00 – Grupa 1 – start o godzinie 9:00, koniec o godzinie 11:00,
 • 11:15 – Grupa 2 – start o godzinie 11:15, koniec o godzinie 13:15,
 • 15:00 – zamknięcie strefy izolacji, 
 • 16:00 – finały, 

8. Bezpieczeństwo

Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i w razie wątpliwości powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym i dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na ich prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu BLOKatowice oraz poleceń wydawanych przez operatorów ściany wspinaczkowej.

9. Informacje dodatkowe organizatora

Przystąpienie do zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczanie ich zdjęć w relacjach z zawodów zamieszczanych w internecie.

Partnerzy