wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Regionalny DM, D, Mł, JM w prowadzeniu – Sosnowiec

Puchar Regionalny DM, D, Mł, JM w prowadzeniu – Sosnowiec

Opublikowano: 10-09-2018; 9:21 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 24-09-2018; 14:16 przez Arkadiusz Kamiński

Puchar Regionalny dla dzieci młodszych, dzieci, młodzików i juniorów młodszych w prowadzeniu.

W związku z odbywającymi się 26 września 2018 roku zawodami w Ramach Pucharu Regionalnego, serdecznie zapraszamy na Sport Poziom 450 do Sosnowca wszystkich zawodników w kategoriach od dzieci młodszych do juniorów młodszych. 

Zaproszenie adresowane jest  do zawodników z województw : śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego

1. Organizator

Sport Poziom 450, ul. Narutowicza 51, 41-200 Sosnowiec.

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Kategorie wiekowe

DZIECI MŁODSZE

 • Dziewczęta 7 – 9 lat (urodzone w latach 2011 – 2009),
 • Chłopcy 7 – 9 lat (urodzeni w latach 2011 – 2009)

DZIECI

 • Dziewczęta 10 – 11lat (urodzone w latach 2008 – 2007),
 • Chłopcy 10-11 lat (urodzeni w latach 2008 – 2007),

MŁODZIKI

 • Dziewczęta 12-13 lat (urodzone w latach 2006 – 2005),
 • Chłopcy 12-13 lat (urodzeni w latach 2006 – 2005)

JUNIORZY MŁODSI

 • Dziewczęta 14 – 15 lat (urodzone w latach 2004 – 2003),
 • Chłopcy 14 – 15 lat (urodzeni w latach 2004 – 2003).

4. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć tylko dzieci zamieszkujący województwo śląskie, opolskie i dolnośląskie. O uczestnictwie w zawodach decyduje miejsce zameldowania a nie przynależność do Klubu Sportowego. Zawodnik w dniu zawodów będzie zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzający adres zameldowania we województwie śląskim, opolskim lub dolnośląskim. 

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach – dokument do pobrania ze strony www.pza.org.pl.   Brak zgody rodziców/opiekunów prawnych dyskwalifikuje ze startu w zawodach.

5. Opłata wpisowa

Opłata wpisowa wynosi 30 zł w przedsprzedaży – płatne przelewem lub w kasie Sport Poziom 450 do 23.09.2018.

Opłata wpisowa wynosi 40 zł w terminie od 24.09.2018 do dnia zawodów – płatne w kasie Sport Poziom 450.

NR KONTA:
80 1050 1360 1000 0024 0453 7942
FHU Banasik Sp.j
ul. Zaruskiego 3A
41-219 Sosnowiec

W tytule przelewu proszę wpisać „Puchar_Regionalny_26.09.2018_IMIĘ_NAZWISKO_ZAWODNIKA”. 

6. Rejestracja zawodników

Rejestracja zawodników odbędzie się w środę 26.09.2018 od godziny 8.00 do 9:00 . Przed rozpoczęciem startu każdy zawodnik ma obowiązek zgłosić się do biura zawodów w celu wpisania na listę startową, odebrania numeru startowego oraz podpisania oświadczenia o przestrzeganiu regulaminu zawodów.

7. Świadczenia dla zawodników

Medale i dyplomy za 3 pierwsze miejsca w każdej z kategorii, dyplomy na finalistów.

8. Formuła zawodów oraz punktacja

Eliminacje:
Każda z kategorii ma do zrobienia po 2 drogi eliminacyjne, dziewczynki i chłopcy startują na tych samych drogach. Limit czasu na zrobienie jednej drogi to 3 minuty dla kategorii dzieci młodszych, dzieci, młodzików (asekuracja górna) i 4 minuty dla juniorów młodszych (prowadzenie).

Finały:
Dla najmłodszej kategorii wiekowej (DZIECI MŁODSZE) nie odbędą się finały, uczestnicy klasyfikowani będą na podstawie wyników eliminacji.
Finały przeznaczone są dla kategorii dzieci ,młodzików i juniorów młodszych. Do finałów z każdej kategorii wchodzi ośmioro zawodników z najlepszym wynikiem po eliminacjach. Klasyfikacja dzieci, młodzików i juniorów młodszych odbędzie się na podstawie wyników finałów (odpowiednio – wędka i prowadzenie); w przypadku miejsc ex aequo o wyniku decyduje miejsce zajęte w eliminacjach, a dalszej kolejności czas przejścia drogi finałowej. Limit czasu na przejście drogi finałowej to 5 minut. Obowiązuje strefa izolacji.

 • Dzieci młodsze: wędka, bez finałów,
 • Dzieci: eliminacje i finał wędka,
 • Młodzicy: eliminacje – wędka, finał – prowadzenie,
 • Juniorzy młodsi: eliminacje i finał – prowadzenie.

9. Harmonogram zawodów

26 września 2018 (środa)

 • 8:00 – 9:00 – Rejestracja zawodników w biurze zawodów, 
 • 9:00 – 9:30 – Prezentacja dróg wspinaczkowych oraz omówienie zasad punktacji. 
 • 9:30 – 13:30 – Zawody, 
 • 13:45 – 15:30 – Finały, 
 • 16:00 – Ceremonia Dekoracji

Harmonogram zawodów w zależności od ilości zawodników może ulec zmianie. W przypadku zbyt małej ilości uczestników Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od finałów i wyłonienia zwycięzców danej kategorii na podstawie wyniku z eliminacji.

10. Informacje dodatkowe

Uwaga! Uprawianie wspinaczki może powodować ryzyko utraty zdrowia i życia nawet w przypadku respektowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. W związku z czym uczestnicy zawodów zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad powyższego regulaminu, regulaminu ściany wspinaczkowej Sport Poziom 450, oraz poleceń organizatorów
i obsługi zawodów.

 • Za bezpieczeństwo podczas asekuracji odpowiedzialna jest obsługa zawodów wspinaczkowych.
 • Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań
  do uprawiania sportów wysiłkowych.
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie zawodów.

11. Postanowienia końcowe

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 • Podczas zgłoszenia się na zawody za pomocą formularza na stronie www.pza.org.pl uczestnik zgadza się na publikację na tej stronie swoich danych: imienia, nazwiska, klubu, miasta pochodzenia.
 • Uczestnicy zawodów muszą zostawić w Biurze Zawodów zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zawodach. Niepodpisanie
  w/w dokumentów skutkuje skreśleniem z listy zawodników i brakiem możliwości udziału w zawodach.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu zawodów należy do organizatorów.
Partnerzy