wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Finał Pucharu Dzieci i Dzieci Młodszych – Łódź 2018

Finał Pucharu Dzieci i Dzieci Młodszych – Łódź 2018

Opublikowano: 26-11-2018; 9:54 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 26-11-2018; 11:15 przez Arkadiusz Kamiński

W sobotę 8 grudnia w Łodzi odbędzie się finałowa edycja Pucharu Dzieci i Dzieci Młodszych we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering. 

1. Organizacja

Spot Boulder Cafe

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy spełniający kryterium wieku. Badania lekarskie nie są wymagane. W rankingu Pucharu Dzieci i Dzieci Młodszych 2018 klasyfikowane będą tylko i wyłącznie te dzieci, które posiadają aktualną licencję zawodnika. 

Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie na stronie www.pza.org.pl, ewentualne pytania prosimy kierować do KWS – kws@pza.org.pl

Wszyscy startujący muszą przedstawić dokument ze zdjęciem oraz pisemną zgodę rodziców, dostępna tutaj. Zawodnicy powinni zapoznać się z regulaminem ściany wspinaczkowej.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe:

 • dzieci – 10-11 lat (roczniki: 2008-2007),
 • dzieci młodsze – do 9 lat (roczniki: do 2009).

4. Rejestracja, termin przyjmowania zgłoszeń i opłata startowa

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.
Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Termin przyjmowania zgłoszeń to 05.12.2018 do godziny 23:59. 

Opłata startowa: udział w zawodach jest bezpłatny. 

5. Nagrody i świadczenia organizatora

 • Pierwsze miejsca: puchary,
 • Miejsca 1–3: dyplomy i medale.

Po zakończeniu rywalizacji odbędzie się również ceremonia dekoracji podsumowująca cały cykl Pucharu Dzieci i Dzieci Młodszych w 2018 roku. 

6. Miejsce

Spot Boulder Caffe, TEOPARK, ul. Wersalska 47/75, 90 – 212 Łódź

7. Harmonogram

Sobota, 08.12.2018

Eliminacje – formuła: flash, 10-12 /dla kategorii, próby rejestrowane (max 5 prób /problem)

 • 08:30 – otwarcie biura zawodów, 
 • 09:10 – zakończenie rejestracji dla kategorii dzieci młodsze,
 • 09:30 – 12:00 – eliminacje w kategorii dzieci młodsze,
 • 12:00 – zakończenie rejestracji dla kategorii dzieci, 
 • 12:30 – 15:00 – eliminacje w kategorii dzieci, 

Finał – formuła: strefa, 4 problemy/dla kategorii, rotacja (5 min), próby rejestrowane, 

 • 16:00 – zamknięcie strefy izolacji dla kategorii dzieci młodsze i dzieci, 
 • 16:30 – 17:30 – finał dzieci młodsze,
 • 17:30 – 17:45 – przerwa techniczna na modyfikację problemów, 
 • 17:45 – 18:45 – finał dzieci, 
 • 19:00 – ceremonia dekoracji najlepszych zawodników edycji finałowej
 • 19:15 – ceremonia dekoracji cyklu Pucharu Dzieci i Dzieci Młodszych 2018. 
 • 19:30 – zakończenie zawodów

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie zawodów.

8. Osoby oficjalne PZA

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Sędzia PZA: Paulina Michalska

Partnerzy