wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Mł, JM i J w boulderingu – Rzeszów 2021

Mistrzostwa Polski Mł, JM i J w boulderingu – Rzeszów 2021

Opublikowano: 11-06-2021; 6:05 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 11-06-2021; 6:39 przez Arkadiusz Kamiński

W dniu 1 lipca 2021r. w Rzeszowie odbędą się Mistrzostwa Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering. 

1. Organizacja

FlyWall – Centrum Wspinaczkowe, 

2. Partnerzy

Ministerstwo Sportu, Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnictwo

W zawodach Pucharu Polski mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2021 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Zgłoszenia zawodników przyjmowane są poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego.

Lista zgłoszeń dostępna jest na stronach PZA.

5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 25.06.2021. Nie ma możliwości zapisów w dniu zawodów. 

6. Nagrody

Wszystkie kategorie:

 • Miejsca 1 – puchary
 • Miejsca 1-3 – medale, 

7. Opłata startowa

 • 60 zł – płatne na miejscu w dniu zawodów

8. Miejsce

FlyWall – Centrum Wspinaczkowe, Lucjana Siemieńskiego 14, 35-203 Rzeszów

9. Harmonogram

01.07.2021, czwartek

Eliminacje – formuła: flash, 8 boulderów, próby rejestrowane (max 5 prób /problem).

Chłopcy – młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy

 • 08:00 – otwarcie biura zawodów,
 • 08:00 – 09:00 – rejestracja,
 • 09:30 – 12:00 – eliminacje,

Dziewczęta – młodziczki, juniorzy młodsi i juniorzy

 • 11:30 – 12:30 – rejestracja,
 • 13:00 – 15:30 – eliminacje.

Finały – formuła: strefa, 4 bouldery, rotacja (5 min), próby rejestrowane.

 • 17:00 – zamknięcie strefy izolacji dla chłopców i dziewcząt (wszystkie kategorie),
 • 17:30 – 18:30 – finały chłopców (wszystkie kategorie),
 • 18:30 – 19:30 – finały dziewcząt (wszystkie kategorie),
 • 20:00 – 20:30 – ceremonia dekoracji, zakończenie zawodów.

10. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Szczepan Podolec

Konstruktorzy dróg: Piotr Smaroń, Jakub Jurek, Tomek Zacharewicz, Krzysiek Szalacha, Andrzej Musiał,

Sędzia główny: Rafał Strzelecki

Sędziowie PZA: Sandara Bauer, Barbara Szumlańska, Krzysztof Pałka, 

11. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

 • Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.
 • W obiekcie wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, poza zawodnikami w momencie startu.
 • Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

12. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

Partnerzy
Partnerzy techniczni