wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Mł, JM, J / Puchar Polski SiM – Łódź 2018

Mistrzostwa Polski Mł, JM, J / Puchar Polski SiM – Łódź 2018

Opublikowano: 17-09-2018; 17:03 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 29 września w Łodzi odbędą się Mistrzostwa Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów oraz Puchar Polski seniorów i młodzieżowców we wspinaczce na czas. 

1. Organizacja

Fiord Centrum Wspinaczkowe,

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu, Red Bull, Zatoka Sportu, Mammut, wspinanie.pl, Climb.pl, Magazyn GÓRY, 

3. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2018 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie wiekowe

 • młodzicy: 12-13 lat,
 • juniorzy młodsi: 14-15 lat,
 • juniorzy: 16-17 lat,
 • młodzieżowcy: 18-19 lat,
 • seniorzy: 19 lat i więcej

4. Rejestracja i opłata startowa

Zgłoszenia na Puchar Polski są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe.

Opłata startowa wynosi 30 zł. 

Termin zgłoszeń: 26.09.2018. Zgłoszenia w dniu zawodów nie będą możliwe.

5. Nagrody i świadczenia organizatora

 • miejsca 1 – puchary,
 • miejsca 1-3 medale i dyplomy,

6. Miejsce

Fiord Centrum Wspinaczkowe, aleja Politechniki 10, 93-590 Łódź

7. Harmonogram

Sobota, 29.09.2018

Młodzicy – 10 metrów

 • 09:00 – 09:30 – zapisy dla młodzików w biurze zawodów,
 • 09:45 – 11:00 – praktyki i eliminacje młodzików,
 • 11:15 – 11:45 – finały młodzików (po 8 każdej kategorii),
 • 12:00 – ceremonia dekoracji młodzików,

Juniorzy i Juniorzy Młodsi

 • 11.30 – 12.00 – Zapisy w Biurze Zawodów,
 • 12.15 – 13.45 – praktyki i eliminacje,
 • 14.00 – 15.15 – finały J i JM,
 • 15.30 – ceremonia dekoracji  J i JM

Seniorzy i młodzieżowcy

 • 15.00 – 15.45 – zapisy w biurze zawodów seniorów i młodzieżowców,
 • 16.00 – 17.00 – praktyki i eliminacje seniorów i młodzieżowców, 
 • 17.15 – 18.15 – finały seniorów i młodzieżowców,
 • 18.30 – ceremonia dekoracji seniorów i młodzieżowców.

8. Osoby oficjalne

Sędzia główny: Rafał Kanowski

Sędzia PZA: Andrzej Olejniczak

Sędzia stażysta: Tomasz Polichnowski 

Partnerzy
Partnerzy techniczni