wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Powołania na Konsultacje Kadry Narodowej

Powołania na Konsultacje Kadry Narodowej

Opublikowano: 16-06-2020; 12:45 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 21-07-2020; 8:16 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 24-26 lipca w Krakowie i Warszawie oraz w dniach 07-09 sierpnia w Gliwicach i Łodzi odbędą się konsultacje Młodzieżowej Kadry Narodowej PZA we wspinaczce sportowej w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec. 

1. Organizator

Polski Związek Alpinizmu

2. Konsultacje zaplanowane są w następujących konkurencjach, kategoriach i miejscach:

Konsultacje w boulderingu

24-26 lipca 2020

 • młodzicy i juniorzy młodsi – Warszawa, Murall Krakowska*, 
 • juniorzy i młodzieżowcy – Kraków, Bronx*

Konsultacje w prowadzeniu i na czas

07-09 sierpnia 2020

 • młodzicy i juniorzy młodsi – Łódź, Fiord Centrum Wspinaczkowe*
 • juniorzy i młodzieżowcy – Gliwice, Chwyciarnia Arena Gliwice*

*W przypadku mniejszej liczby uczestników PZA zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji w/w konsultacji. Ewentualna zmiana zostanie ogłoszona do 3 lipca 2020. 

3. Powołania i potwierdzenie udziału

W konsultacjach mogą brać udział powołani zawodnicy (akcja jest nieobowiązkowa): 

młodzicy i juniorzy młodsi

 1. Burczyk Barbara
 2. Chrzanowska Julia
 3. Ciechanowska Milena
 4. Marciniak Daria
 5. Nowak Alicja
 6. Słanek Danuta
 7. Sznajder Arlena
 8. Szymańska Martyna
 9. Wójcik Barbara
 10. Dąbrowski Szymon
 11. Dudek Tomasz
 12. Kopeć Roch
 13. Niźnik Piotr
 14. Rymarczuk Jan
 15. Szalecki Oskar
 16. Oleksy Maja
 17. Rygiel Antoni
 18. Sajdok Paweł

juniorzy i młodzieżowcy

 1. Kałucka Natalia
 2. Kałucka Aleksandra
 3. Lesiewicz Agata
 4. Matyjaszczyk Marcelina
 5. Rotko Weronika
 6. Rudka Maja
 7. Bujak Miłosz
 8. Fronczak Maciej
 9. Gruszka Konrad
 10. Kupś Kajetan
 11. Malinowski Olaf
 12. Ratajczak Wojciech
 13. Winiarski Błażej
 14. Ziętek Jakub
 15. Fajfer Natalia
 16. Janecka Bianka
 17. Klimaszewska Marta
 18. Mientus Zuzanna
 19. Nawój Daria
 20. Pałka Kinga
 21. Szwed Maria
 22. Gurba Jan
 23. Kroszka Jan
 24. Łyko Grzegorz
 25. Salach Piotr
 26. Sobański Konstanty
 27. Tkaczyk Jan
 28. Winiarek Bartłomiej
 29. Zalesiński Szymon

Trenerów (rodziców) w/w zawodników prosimy o potwierdzenie udziału wysyłając e-maila na adres: szkolenie.kws@pza.org.pl do dnia 30.06.2020

W e-mailu prosimy o potwierdzenie udziału w każdej akcji osobno (tj. nie ma obowiązku udziału w obu). 

4. Uczestnictwo

W konsultacjach mogą uczestniczyć powołani zawodnicy młodzieżowej kadry narodowej, którzy potwierdzą swój udział zgodnie z wyżej opisanymi zasadami; posiadający aktualną licencje zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie.

Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie – badania których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 – zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Zgodnie z: USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)

5. Informacje na temat kosztów udziału, zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów i ubezpieczenia

Szczegółowe informacje dla poszczególnych akcji zostaną uzupełnione po 1 lipca 2020. W przypadku mniejszej liczby uczestników PZA zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji w/w konsultacji. Ewentualna zmiana zostanie ogłoszona do 3 lipca 2020. 

PZA pokrywa koszty związane z dostępem do obiektów, opieką trenerską na czas trwania konsultacji i w miejscu zakwaterowania, pokrywa koszty zakwaterowania i pełnego wyżywienia uczestników. Uczestnicy mogą starać się o zwrot kosztu dojazdu – szczegóły poniżej. 

Dojazd: Dojazd uczestników na konsultacje odbywa się we własnym zakresie. Trenerzy prowadzący sprawują opiekę nad zawodnikami od chwili przyjazdu, do chwili wyjazdu z miejsca konsultacji. Zawodnicy mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu – szczegóły prosimy ustalać poprzez e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl na minimum 10 dni przed rozpoczęciem danej akcji. 

Ubezpieczenie: zawodnicy kadry narodowej ubezpieczeni są od NNW, suma ubezpieczenia do 10.000 zł (dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie),

4. Cel konsultacji i kadra szkoleniowa

Celem konsultacji jest powrót do szkolenia zawodników kadry narodowej po przerwie spowodowanej epidemią Covid-19. Drogi i problemy będą dostosowane do aktualnej formy zawodników.
Kadra szkoleniowa: Robert Wykręt, Andrzej Kajdan, Marcin Wszołek, Monika Prokopiuk, Arkadiusz Kamiński (zostanie uzupełniona). 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: szkolenie.kws@pza.org.pl Trenerów zawodników KN / routesetterów zainteresowanych udziałem w akcjach szkoleniowych prosimy o kontakt również pod tym adresem. 

5. Wstępny harmonogram zajęć podczas wszystkich akcji

Piątek

 • 14:00 – zbiórka w hotelu, zakwaterowanie, dopełnienie wymaganych formalności (zgody rodziców),
 • 15:00 – obiad,
 • 15:40 – spotkanie organizacyjne zawodników z kadrą szkoleniową,
 • 17:00 – trening
 • 20:30 – kolacja
 • 22:00 – cisza nocna

Sobota

 • 08:15 – śniadanie,
 • 10:00 – rozgrzewka,
 • 11:00 – zajęcia na ścianie wspinaczkowej,
 • 13:30 – obiad,
 • 15:00 – zajęcia na ścianie wspinaczkowej,
 • 20:00 – kolacja,
 • 22:00 – cisza nocna,

Niedziela

 • 08:15 – śniadanie,
 • 10:00 – rozgrzewka,
 • 10:45 – zajęcia na ściance wspinaczkowej,
 • 13:00 – 13:30 – wymeldowanie,
 • 13:30 – obiad,
 • 14:30 – podsumowanie i zakończenie konsultacji – rodzice / opiekunowie odbierają zawodników.

6. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Podczas akcji szkoleniowej respektowane będą wszystkie aktualnie obowiązujące przepisy, procedury i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zawodników, kadry szkoleniowej i obsługi technicznej podczas epidemii Covid-19. 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni