wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Mł, JM, J – Katowice 2018

Puchar Polski Mł, JM, J – Katowice 2018

Opublikowano: 4-04-2018; 19:04 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 22-10-2018; 13:08 przez Arkadiusz Kamiński

Dnia 14 kwietnia 2018 na ściance wspinaczkowej BloKatowice odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych i juniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji bouldering.  

1. Organizacja

BloKatowice, Polski Związek Alpinizmu

2. Uczestnictwo

W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2018 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.
Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków leży w gestii poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

3. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego. Lista zgłoszeń jest dostępna na stronach PZA.

4. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 12.04.2018. Zgłoszenia w dniu zawodów są możliwe, wiąże się to z większa opłatą startową.

5. Nagrody i świadczenia organizatora

  • pierwsze miejsca: puchary,
  • miejsca 1–3: dyplomy i medale,

6. Opłata startowa 

Młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy: opłata startowa wynosi 30 złotych przy wcześniejszym zgłoszeniu przez internet, 60 złotych w przypadku braku zgłoszenia przez internet. W/w płatności należy dokonać w dniu zawodów. 

7. Miejsce

BLOKatowice, Bracka 20B, 40-858 Katowice

8. Harmonogram

Sobota, 14.04.2018

08:00 – 08:40 – rejestracja w kategorii młodzików,
09:00 – 11:00 – eliminacje w kategorii młodzików,

10:00 – 10:40 – rejestracja w kategorii junior młodszy i junior,
11:30 – 13:30 – eliminacje w kategorii junior młodszy i junior,

14:30 – 16:00 – finały w kategorii młodzików,
16:30 – 18:00 – finały w kategorii junior młodszy i junior,

18:15 – 18:30 – ceremonia dekoracji, zakończenie zawodów. 

9. Dojazd

Mapka dojazdu znajduje się na stronie BloKatowice

10. Informacja turystyczna

www.katowice.eu

11. Osoby oficjalne

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Sędzia PZA: Andrzej Olejniczak

Sędziowie problemów i obsługa techniczna: Dawid Zych, Marek Kazior, Anna Kowalska, Judyta Wyciślik, Anna Jurosz, Marta Rząsa, Karol Suwała, Katarzyna Zalewska, Agnieszka Zalewska, Grzegorz Miedziński. 

 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni