wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > [AKTUALIZACJA] Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców (P,C) oraz Seniorów(C) Tarnów 18-20 Marca 2022

[AKTUALIZACJA] Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców (P,C) oraz Seniorów(C) Tarnów 18-20 Marca 2022

Opublikowano: 14-03-2022; 23:43 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 15-03-2022; 0:19 przez Piotr Bunsch

LOGO PP PZA Tarnów

[AKTUALIZACJA] z dnia 14.03.2022 – Zgodnie z komunikatem z dnia 21 Lutego 2022 Juniorzy Młodsi i Juniorzy mogą rywalizować z Seniorami. Prosimy wszystkich Juniorów i Juniorów młodszych chcących uczestniczyć w rywalizacji z Seniorami o zapisywanie się poprzez system PZA również na zawody Seniorskie!  

[AKTUALIZACJA] z dnia 10.03.2022 – Ze względu na ograniczenia czasowe związane z dostępnością obiektu, wyniki rundy eliminacyjnej w kategoriach junior młodszy i junior będą zaliczane także jako wyniki eliminacji w kategorii senior. Dotyczy piątkowej rywalizacji na czas. 

W dniach 18-20 marca 2022r. w Tarnowie odbędzie się Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców we wspinaczce sportowej w konkurencji prowadzenie oraz Puchar Polski młodzików, juniorów młodszych, juniorów, młodzieżowców i seniorów we wspinaczce sportowej w konkurencji na czas.

1.  Organizacja

Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnów (kontakt w sprawach organizacyjnych: Grzegorz Mizera sekretariat@tosir.com.pl ).W sprawach sportowych: Marcin Bibro biber.oblak@gmail.com ) Sekcja Wspinaczkowa MKS PM Tarnów

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch kws@pza.org.pl)

2. Partnerzy

Urząd Miasta Tarnowa, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawniej PWSZ), Pałac Młodzieży w Tarnowie.

3. Uczestnictwo

W Pucharze Polski Juniorów mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2022. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie). 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Rejestracja

Czasówki SiM: zgłoś się!

Czasówki Mł, JM, J:

Prowadzenie: 

5. Termin przyjmowania zgłoszeń (nie dotyczy zawodników Kadry Narodowej!)

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 14.03.2022. 

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane są za dodatkową opłatą 200zł. 

Zgłoszenia zawodników Kadry Narodowej przyjmowane są do dnia 13.03.2022. Dla członków KN nie jest możliwe zgłoszenie po terminie. 

6. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale za miejsca 1-3 za każdą konkurencję i kategorię. 

7. Pakiet startowy

70zł – za jedną konkurencję,

100zł – za dwie konkurencje,

200zł – opłata dodatkowa za zgłoszenie po terminie.

Opłata za pakiet startowy wyłącznie przelewem na konto FPUH”OBLAK” . W opisie przelewu należy wpisać pełne imię i nazwisko zawodnika oraz konkurencję (np. C, P, C+P). Opłatę za pakiet startowy należy wnosić na następujące konto bankowe:

Bank 31160014621885877770000001

Odbiorca: FPUH „OBLAK” Marcin Bibro      ul. Środkowa 41A, 33-100 Tarnów

W celu uzyskania dokumentu księgowego potwierdzającego wniesienie opłaty 
startowej należy przesłać na adres biber.oblak@gmail.com wiadomość z 
podaniem daty dokonanego przelewu oraz danymi (wraz z adresem) 
osoby/instytucji na którą należy wystawić dokument. Rachunki zostaną 
rozesłane pocztą. Uwaga – nie będzie możliwości wniesienia opłaty 
startowej oraz uzyskania dokumentu potwierdzającego jej wniesienie na 
miejscu, w dniu zawodów.

8. Miejsce

Hala Sportowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie – dawniej PWSZ (PIĄTEK )
 Mickiewicza 8 33-100 Tarnów

Hala Widowiskowo-Sportowa TOSiR (SOBOTA, NIEDZIELA)
 Krupnicza 8a 33-100 Tarnów

9. Harmonogram

18.03.2022 – Piątek PWSZ

Młodzicy – czasówki (10m)

 • 13:15 – 13:45 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,
 • 14:00 – 15:30 – praktyki i eliminacje,
 • 15:45 – 16:30 – finały,
 • 16:45 – ceremonia dekoracji medalistów.

Juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy, seniorzy – czasówki (15m),

 • 16:00 – 16:45 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,
 • 17:00 –19:30 – praktyki i eliminacje,
 • 19:45 – 21:00 – finały,
 • 21:15 – ceremonia dekoracji medalistów

19.03.2022 – Sobota TOSiR

Młodzicy, Juniorzy młodsi – prowadzenie

 • 8:30-9:30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów
 • 9:45 – eliminacje młodzików i juniorów młodszych (start na 4 drogach równolegle, według list startowych),

Juniorzy, młodzieżowcy – prowadzenie

 • 12:00 – 12:30 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów
 • 12:45 – eliminacje juniorów i młodzieżowców (start na 4 drogach równolegle, według list startowych).

Juniorzy młodsi, Juniorzy i młodzieżowcy – prowadzenie flash.

 PÓŁFINAŁ (16 osób w każdej kategorii)

 • 16:00 – 16:15 – sprawdzenie list startowych
 • 16:30 – półfinały juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców (start na 2 drogach równolegle, według list startowych).
 • Czyszczenie dróg po połowie stawki.

20.03.2022 – Niedziela TOSiR

Młodzicy, Juniorzy młodsi, Juniorzy oraz Młodzieżowcy – prowadzenie

 • 10:00 – otwarcie sfery izolacji
 • 11:00 – zamknięcie strefy izolacji
 • 11:15 – obserwacja drogi finałowej,
 • 11:30 – finał Młodzików, Juniorów Mł. Juniorów, Młodzieżowców.
 • Czyszczenie dróg po połowie stawki.
 • 15:30 – ceremonia dekoracji medalistów.

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych kategoriach i konkurencjach.

10. Dojazd

Parking na terenie kampusu PWSZ. Wjazd od strony ulicy Goldhammera.

Parking przed Halą TOSiR. Wjazd od ul. Starodąbrowskiej.

11. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Grzegorz Mizera

Konstruktorzy dróg: Michał Łodziński (CRS), Mateusz Szczucki, Marcin Bibro

Sędzia główny: Krzysztof Pałka

Sędziowie PZA: Barbara Szumlańska, Wiktoria Chrząszcz, Jan Gorczowski, Natalia Woś.

12. Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas epidemii Covid-19

Ze względu na sytuację epidemiologiczną wprowadzane są następujące zasady:

– Uczestnicy przed wejściem do obiektu muszą zdezynfekować ręce. W całym obiekcie znajdują się płyny do dezynfekcji osobistej – zachęcamy do korzystania.

– W obiekcie wszystkich obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, poza zawodnikami w momencie startu.

– Preferowane jest używanie magnezji w płynie.

13. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Hala Sportowa Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Hala Widowiskowo-Sportowa TOSiR w dniach 18-20.03.2022, wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

 

______________________________________________________________________ 

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook
Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie
Polub profil Poland Climbing Team na Facebook
Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA
e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy
Partnerzy techniczni