wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Rock’N’Wall – Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w boulderingu

Rock’N’Wall – Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w boulderingu

Opublikowano: 11-11-2022; 3:01 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 14-11-2022; 18:26 przez Piotr Bunsch

rock-n-wall-zawody-boulderowe-reaktywacja

  1. Organizacja

Centrum Wspinaczkowe Flywall

  1. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

  1. Uczestnictwo

W zawodach Rock’N’Wall mogą uczestniczyć wszyscy chętni. 

Klasyfikowani w wynikach Pucharu Polski będą  zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2022. Lista zawodników posiadających aktualną licencje zawodnika jest dostępna na stronie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws

UWAGA! – dla osób nie posiadających licencji. 
Uczestnictwo w zawodach zwalnia z konieczności wniesienia opłaty licencyjnej. Osoby chcące startować w zawodach, a nie posiadające licencji mogą wyrobić licencję spełniając następujące warunki: 
 1. Zarejestrować się w systemie PZA (https://nowe.pza.org.pl/insider/checkin).
 2. Wypełnić formularz online.
 3. Zarejestrować się na zawody Rock’N’Wall i dokonać opłaty startowej. 

Wszyscy zawodnicy PZA muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie), lub przedłożyć stosowne oświadczenie w dniu zawodów. 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

      4. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego za pomocą platformy COMPETIT.

Zgłoszenia na Puchar Polski w dniu zawodów nie będą możliwe!
Będzie wtedy możliwość wystartowania w zawodach ale bez możliwości klasyfikacji pucharowej.

Rejestracja uczestnika następuje po zapoznaniu się z REGULAMINEM ZAWODÓW oraz POLITYKĄ PRYWATNOŚCI dostępnych na stronie internetowej www.flywall.pl

      5. Termin przyjmowania zgłoszeń

Zgłoszenia przez Internet przyjmowane są do dnia 16.11.2022. 
Od dnia 14.11.2022 zapisy do grupy PZA zostaną otwarte dla pozostałych kategorii!

      6. Nagrody i świadczenia organizatorów

I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 300zł

W klasyfikacji Pucharu Polski (dla mężczyzn i kobiet Seniorów i Młodzieżowców): miejsca 1-3 – medale i dyplomy.
Puchar za wygranie klasyfikacji generalnej Pucharu Polski 2022 dla Seniorów i Młodzieżowców (Kobiety+Mężczyźni).

     7. Opłata startowa

80 zł – płatne do dnia 16.11.2022. 100 zł – w dniu zawodów podczas rejestracji,
Koszulka startowa – 30 zł.
Wpisowe jest płatne online do 16.11.2022. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

     8. Miejsce

FlyWall – Centrum Wspinaczkowe
Siemieńskiego 14
35-234 Rzeszów

    9. Harmonogram zawodów

Aktualizowane informacje na profilu wydarzenia na FACEBOOK. 

ELIMINACJE  (25 problemów, 10 decyduje o finale, 2h 00 min)
FINAŁ (6 osób zawodnicy lub nie, formuła PŚ, 4 bouldery)

Piątek 18.11.2022
15:00 – 15:45 – rejestracja uczestników
Grupa 1: grupa rozpoczyna start o godzinie 16:00-18:15
Grupa 2: grupa rozpoczyna start o godzinie 18:15-20:30

Sobota 19.11.2022

Grupa 3: grupa rozpoczyna start o godzinie 08:15-10:30
Grupa 4 :grupa rozpoczyna start o godzinie 10:45-13:00
Grupa 5 PZA: grupa rozpoczyna start o godzinie 13:00-15:15
Grupa 6: grupa rozpoczyna start o godzinie 15:15-17:30

19:30 prezentacja zawodników
20:00 FINAŁ
22:00 dekoracja zawodników 

     10. Osoby oficjalne

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Sędzia PZA:  Barbara Szumlańska, Iza Sendor, Sandra Bauer, Adam Nowak, Jan Gorczowski.

Główny konstruktor dróg PZA:  Aleksander Romanowski

Konstruktorzy dróg: Olga Niemiec, Tomasz Oleksy , Jacek Kaczanowski, Krzysiek Szalacha.

     11. Bezpieczeństwo

Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na uczestników lub ich prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu Fly Wal oraz poleceń wydawanych przez operatorów ściany.

      12. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Pucharze Polski w Rzeszowie w dniu 18 Listopada 2022 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom. 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy