wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > X MEMORIAŁ IWONY BUCZEK – Puchar Polski – prowadzenie i na czas – 30 Września – Lubin

X MEMORIAŁ IWONY BUCZEK – Puchar Polski – prowadzenie i na czas – 30 Września – Lubin

Opublikowano: 21-09-2023; 7:58 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 21-09-2023; 8:03 przez Piotr Bunsch

WYDARZENIE_10_MEMORIAL-kopia

X MEMORIAŁ IWONY BUCZEK  – Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w Prowadzeniu, oraz Puchar Polski Juniorów i Juniorów Młodszych na Czas.  

POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

STRONA WYDARZENIA NA FACEBOOK

 1. ORGANIZATOR:
  Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie
  ul. Pawia 41
  59-300 Lubin
  www.kielich.lubin.pl
 1. PARTNERZY

Regionalne Centrum Sportu w Lubinie

Firma Barabaś w Lubinie

Powiat Lubiński

 1. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:

30 września 2023 (sobota)

Wieża wspinaczkowa „Kielich” w Lubinie (ul. Pawia 41, 59-300 Lubin)

Zewnętrzna ściana wspinaczkowa na czas – 15m, standard. 

 1. FORMUŁA ZAWODÓW:

X Memoriał Iwony Buczek – otwarte zawody wspinaczkowe w prowadzaniu – sklasyfikowani zostaną WSZYSCY zawodnicy w następujących kategoriach:

 1. Dziewczęta do 15lat
 2. Chłopcy do 15lat
 3. Kobiety pow. 15lat
 4. Mężczyźni pow. 15lat
 5. Masterzy pow. 50lat
 6. Masterki pow. 50lat

oraz, 

 1. Puchar Polski – Seniorzy
 2. Puchar Polski – Seniorki 
 3. Puchar Polski – Młodzieżowcy Kobiety
 4. Puchar Polski – Młodzieżowcy Mężczyźni

* Dodatkowa (osobna) klasyfikacja wśród członków Stowarzyszenia Miłośników Gór oraz najlepszego zawodnika z Gminy Lubin

Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w prowadzeniu – klasyfikowani, będą zawodnicy, którzy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2023 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Warunkiem klasyfikacji w Pucharze Polski jest również wiek 14 lat i więcej. Osobna klasyfikacja dla mężczyzn i kobiet.

UWAGA: Juniorzy młodsi (2008 i 2009) mogą sami zadecydować czy wystąpią w kategorii Pucharu Polski czy kategorii dziecięcej X Memoriału Iwony Buczek. Nie ma możliwości uczestnictwa w obu kategoriach jedocześnie.

Puchar Polski w konkurencji na czas dla kategorii Juniorzy i Junirzy Młodsi – Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZA dot. Pucharu Polski na czas. Klasyfikowani, będą zawodnicy, którzy posiadający aktualną licencje zawodnika na 2023 rok. Wszyscy zawodnicy PZA muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie).

Zawodnik podczas rejestracji w biurze zawodów zobowiązany jest okazać oryginał badań lekarskich lub przedłożyć oświadczenie, że posiada badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

WSZYSTKIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIE muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Uwaga: w eliminacjach prowadzenia zawodnicy asekurują się wzajemnie. Osoby poniżej 16 roku życia mogą być asekurowane tylko przez osoby pełnoletnie posiadające odpowiednie umiejętności (poświadczenie pisemne). W wyjątkowych okolicznościach, na wcześniejszą prośbę uczestnika, asekuranta zapewnia organizator.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

UWAGA! – dla osób nie posiadających licencji. 
Istnieje możliwość wyrobienia jednorazowej licencji (opłata 10zł). Osoby chcące startować w zawodach, a nie posiadające licencji mogą wyrobić licencję spełniając następujące warunki: 
 1. Zarejestrować się w systemie PZA (https://nowe.pza.org.pl/insider/checkin).
 2. Uiścić przelewem opłatę na konto PZA (licencje) o numerze:
06 1140 2004 0000 3802 7739 0763,  “licencja zawodnika 2023_imię_nazwisko”.

Formuła eliminacji

Eliminacje w formule OPEN, bez strefy. W rundzie eliminacyjnej wszyscy zawodnicy powinni zapewnić sobie asekuranta, linę zapewnia organizator. W rundzie finałowej asekurujących oraz liny zapewnia organizator.

W czasie eliminacji do pokonania będzie po 2 drogi eliminacyjne (z dolną asekuracją) oraz dla osób, które zakwalifikują się do finału po 1 drodze w każdej z kategorii.

Każdemu z uczestników przypada jedna próba na pokonanie drogi.

** w kategorii dziewczęta, chłopcy obowiązuje limit czasowy 8min

Formuła finału 

Finały dla kat kobiet i mężczyzn ze strefą izolacji w formule OS. Jedna droga finałowa dla kobiet i jedna droga finałowa dla mężczyzn. Start kobiet i mężczyzn równolegle. Kolejność startu odwrotna w stosunku do zajętego miejsca po eliminacjach.

Do finałów zostanie zakwalifikowanych 8 kobiet i 8 mężczyzn.

Orientacyjne trudności dróg:
– Eliminacje dzieci: 1 droga 6c, 2 droga 7b

– Eliminacje kobiet: 1 droga 6c, 2 droga 7b

– Eliminacje mężczyzn: 1 droga 7a, 2 droga 7c

*Drogi pełne (pion i przewieszenie- 34 m.)
Przy dużej liczbie uczestników eliminacje mogą rozgrywać się równolegle.

Finały:

– finał dzieci 7c,

–  finał kobiet 7c,

– finał mężczyzn 8a+.

 1. ROUTSETTING

Routsetting zapewnia Jacek Matuszek i Artur Kwieciński.

 1. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

08:00 – 8.45- otwarcie biura zawodów i rejestracja zawodników grupa dziecięca,

09.00- rozpoczęcie eliminacji dzieci,

11:30 – rozpoczęcie rejestracji zawodników kategori kobiety i mężczyźni

12.00- rozpoczęcie eliminacji kobiet i mężczyzn,

14.00- 16.00- wydawanie posiłków dla zawodników, 

          – Puchar Polski na czas 

18.00- rozpoczęcie finałów,

20.30- zakończenie finałów,

20.45- nagrodzenie najlepszych zawodników, rozlosowanie nagród wśród pozostałych uczestników.

22.00- zakończenie zawodów

 1.  ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

Zgłoszenia na zawody dokonujemy

 • przez formularz:  http://kielich.lubin.pl/formularz-zgloszeniowy/
 • na miejscu zawodów, przed ich rozpoczęciem.
100 zł – osoby dorosłe
80 zł – dzieci i młodzież*
*Dopłata do udziału w Pucharze Polski na czas dla juniorów i juniorów młodszych w wysokości 40 zł/os.**
**Dla startu jedynie w Pucharze Polski na czas dla juniorów i juniorów młodszych opłata wynosi 80 zł/os
Płatne na miejscu w Biurze Zawodów lub na konto Stowarzyszenia.

Nr konta: Bank PKO BP  60 1020 3017 0000 2602 0191 3110

Członkowie KADRY NARODOWEJ muszą zgłosić swój udział do dnia 25 Września (Poniedziałek) oraz są zobowiązani poinformować o rezygnacji ze startu!

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach.

 1. NAGRODY:

Dla pierwszych 5 miejsc w kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni” X Memoriału Iwony Buczek przewidziane są puchary oraz atrakcyjne nagrody pieniężne:
I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 650 zł
IV miejsce – 350 zł
V miejsce –  200 zł
W klasyfikacjach Dziewczynki i Chłopcy, Masterzy i Masterki oraz Gminy Lubin przewidziane są puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe dla pierwszych 3 miejsc z każdej kategorii.
Pośród pozostałych uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

W klasyfikacji Pucharu Polski: miejsca 1-3 – medale.

9. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Każdy zawodnik po przybyciu na miejsce stawia się w biurze zawodów w celu:
– weryfikacji jego obecności lub zapisu,
– podpisaniu stosownych oświadczeń w tym oświadczenia ochrony danych osobowych

– pobrania pakietu zawodniczego.

 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna dotycząca obowiązku ochrony danych osobowych. Zawodnik jest zobowiązany do wyrażenia stosownej zgody w formularzu zgłoszeniowym i osobistego podpisania należnych dokumentów przy dokonywaniu rejestracji w dniu zawodów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w zawodach.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wysiłkowych.

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków.

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w Pucharze Polski w Lubinie w dniu 30 września 2023 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Memoriału Iwony Buczek.

 Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Gór, KRS 0000211235 z siedzibą Pawia 41, 59-300 Lubin zwanym dalej Stowarzyszeniem;
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Stowarzyszenie nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem: prezes.smg@gmail.com;
 3. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, pesel) przetwarzane będą w celu organizacji, przekazywania informacji, promocji Memoriału Iwony Buczek i jego laureatów na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a;
 4. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane w zakresie: imię, nazwisko oraz wizerunek (opcjonalnie, w zależności od pola eksploatacji) będą udostępniane strona WWW, Facebook, mass media, zgodnie z celem określonym w pkt. 3;
 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie obowiązkami nałożonymi na Stowarzyszenie innymi przepisami prawa krajowego i UE lub do czasu cofnięcia zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy przesyłać stosowną informację na adres Administratora podany w pkt. 2;
 8. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Memoriale Iwony Buczek.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

 

 

Partnerzy