wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Odwołane! – Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu 21 X 2023 – Rzeszów

Odwołane! – Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu 21 X 2023 – Rzeszów

Opublikowano: 4-10-2023; 23:33 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 5-10-2023; 0:45 przez Piotr Bunsch

361947810_741365604665031_5183094458690346594_n

ZAWODY ZOSTAJĄ ODWOŁANE! 

W dniach 20-21 Października 2023 r. w Rzeszowie odbędzie się Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu oraz Rock’N’Wall otwarte zawody wspinaczkowe w boulderingu.

  1. Organizacja

Centrum Wspinaczkowe Flywall

Dyrektor zawodów: Krzysztof Szalacha    mail:  manager@flywall.pl

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia –  FACEBOOK

2.Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki

3. Uczestnictwo

W zawodach Rock’N’Wall mogą uczestniczyć wszyscy chętni, zgodnie z kategoriami wyszczególnionymi poniżej. 

Kategorie:

  • Marmots – kategoria amatorska. Przeznaczona dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z boulderingiem, wspinają się na sekcjach średniozaawansowanych lub sami przychodzą na ścianę od niedawna.
    Dla wszystkich, którzy na ścianie poruszają się w dolnej połowie skali trudności.

  • Goast  – grupa, w której odnajdą się stali bywalcy ścian, członkowie zaawansowanych sekcji, jak i zawodnicy regularnie startujący w zawodach boulderowych oraz Pucharach Polski. Osoby, które wspinają się na poziomie boulderowego 7A z pewnością znajdą dla siebie kilkanaście wyzwań.

  • Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców – zawodnicy startują na tych samych zasadach co kategoria ‚Goats”.

W wynikach Pucharu Polski Seniorów i  Młodzieżowców w boulderingu, sklasyfikowani zostaną zawodnicy posiadający licencję zawodnika oraz aktualne badania sportowe oraz najmłodzszy rocznik 2009 (Junior Młodszy) 

UWAGA! – dla osób nie posiadających licencji. 
Istnieje możliwość wyrobienia jednorazowej licencji (opłata 10zł). Osoby chcące startować w zawodach, a nie posiadające licencji mogą wyrobić licencję spełniając następujące warunki: 
 1. Zarejestrować się w systemie PZA (https://nowe.pza.org.pl/insider/checkin).
 2. 
Uiścić przelewem opłatę na konto PZA (licencje) o numerze:

06 1140 2004 0000 3802 7739 0763,  “licencja zawodnika 2023_imię_nazwisko”.

Wszyscy zawodnicy PZA muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie), lub przedłożyć stosowne oświadczenie w dniu zawodów. 

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Formuła zawodów

Formuła eliminacji – piątek 20 X i sobota 21 X

   Eliminacje Rock’N’Wall

25 problemów dla każdej kategorii, , 2h 00 min

Do zabawy zapraszamy wszystkich chętnych. Zostanie przygotowane 25 problemów  o trudnościach 4A do 8A w skali francuskiej. Punktuje przejście każdego problemu. Problemy będą miały punktowane chwyty zone. Bouldery można próbować wiele razy. Próba FLASH nie będzie punktowana dodatkowo. Problemy będą  ponumerowane, trudność będzie rosła wraz z rosnącą numeracją.

Eliminacje  odbędą się w pięciu grupach w piątek  i sobotę.

Czas trwania każdej grupy to 2 godziny – uczestnicy sami będą wpisywać sobie wyniki w specjalnie stworzonej  aplikacji. 

   Eliminacje dla Zawodników PZA. 

Zawodnicy PZA  będą startować w grupie PZA  w sobotę. Zawodnicy mają możliwość wspinania się po wszystkich przygotowanych problemach eliminacyjnych. Do wyników eliminacji będzie brany pod uwagę rezultat osiągnięty na 10 najtrudniejszych problemach. Zestaw dla kobiet będzie się różnił trzema problemami od zestawu dla mężczyzn. Problemy zawodnicze będą sędziowane przez Sędziów PZA. Liczone będą próby do zony (bonusa) i do topu. 

   Formuła finałów

FINAŁ Marmots (5  najlepszych zawodników i zawodniczek, formuła PŚ, 3 bouldery)
FINAŁ Pucharu Polski ‚ Goast’  (6  najlepszych zawodników i zawodniczek, formuła PŚ, 4 bouldery) 

Nie jest przewidziany osobny finał dla Kategori Młodzieżowców. 

 5. Puchar  Polski dla ukraińskich wspinaczy Кубок Польщі для українських альпіністів

Komisja Wspinaczki Sportowej otwiera możliwość startu w zawodach dla zawodników z Ukrainy.  Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy:  manager@flywall.pl

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.

 – zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

6. Rejestracja

Zgłoszenia są przyjmowane tylko i wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie internetowego formularza zgłoszeniowego za pomocą platformy COMPETIT.

Zgłoszenia na Puchar Polski w dniu zawodów nie będą możliwe!
Będzie wtedy możliwość wystartowania w zawodach ale bez możliwości klasyfikacji pucharowej.

Rejestracja uczestnika następuje po zapoznaniu się z REGULAMINEM ZAWODÓW oraz POLITYKĄ PRYWATNOŚCI dostępnych na stronie internetowej www.flywall.pl 

Problemy z rejestracją prosimy zgłaszać na adres:   manager@flywall.pl

7. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 17.10.2023. (wtorek).
Członkowie KADRY NARODOWEJ muszą zgłosić swój udział do dnia 13 Października (Piątek) oraz są zobowiązani poinformować o rezygnacji ze startu!

Od dnia 14.10.2023 zapisy do grupy PZA zostaną otwarte dla pozostałych kategorii!

8. Nagrody i świadczenia organizatorów

Kategoria Goast:

I miejsce – 1500 zł
II miejsce – 700 zł
III miejsce – 300zł

Kategoria Marmots:

I miejsce – nagrody rzeczowe
II miejsce – nagrody rzeczowe
III miejsce – nagrody rzeczowe

W klasyfikacji Pucharu Polski (dla mężczyzn i kobiet Seniorów i Młodzieżowców): miejsca 1-3 – medale.

9. Pakiet startowy

80 zł – płatne do dnia 31.08.2023.

100 zł -od dnia 1.09.2023.  oraz w dniu zawodów podczas rejestracji,
Koszulka startowa –80zł
Wpisowe jest płatne online do 16.10.2023. 

+10 zł           jednorazowa licencja zawodnicza (wymagana licencja dla zawodników, którzy chcą być sklasyfikowani w Pucharze Polski). W przypadku posiadania licencji zawodniczej PZA całorocznej, opłata niewymagana, płatna na konto PZA)

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

Rejestracja i opłata za pakiet startowy poprzez stronę: formularz zgłoszeniowy.

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres : 

10. Miejsce

FlyWall – Centrum Wspinaczkowe
Siemieńskiego 14
35-234 Rzeszów

11. Harmonogram

Wszystkie bieżące informację zostaną umieszczone na Facebooku wydarzenia

ELIMINACJE  (25 problemów dla każdej kategorii, 10 decyduje o finale, 2h 00 min)

FINAŁ Marmots (5  najlepszych zawodników i zawodniczek, formuła PŚ, 3 bouldery)
FINAŁ Goast  (6  najlepszych zawodników i zawodniczek, formuła PŚ, 4 bouldery)

Piątek 18.11.2022 
Grupa 1:               16:00-18:00
Grupa 2:               18:15-20:15
Grupa 3:               20:30-22:30

Sobota 19.11.2022

Grupa 4:               08:00-10:00
Grupa 5 :              10:15-12:15
Grupa 5 PZA:     12:30-14:30
Grupa 6:               14:45-16:45

18:30  FINAŁ Marmots

21:00  FINAŁ Pucharu Polski (Goast)
22:30 dekoracja zawodników 

W przypadku zapełnienia grup PZA, przewiduje się dodatkową grupę. 

12. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Krzysztof Szalacha

Sędzia główny PZA:           Rafał Kanowsi

Główny konstruktor dróg PZA:  Aleksander Romanowski

Konstruktorzy dróg PZA: Piotr Smaroń, Piotr Suder, Jeży Laskowski, Krzysztof Szalacha

Sędziowie PZA:           

13. Bezpieczeństwo.

Osoby biorące udział w rozgrywkach nie powinny mieć przeciwwskazań do uprawiania sportów wysiłkowych i powinny poddać się wcześniej badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia. Odpowiedzialność za niewykonanie badań i wynikające z tego powodu wypadki i konsekwencje prawne spadają na uczestników lub ich prawnych opiekunów. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w zajęciach osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania zawodów. Zawodnicy są zobowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i wykonywać polecenia wydawane przez organizatorów zawodów. Organizator zawodów nie zapewnia ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, które uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, regulaminu zawodów, regulaminu obiektu Fly Wal oraz poleceń wydawanych przez operatorów ściany.

14. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Pucharze Polski  w dniu 20 i 21 Października 2023 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy