wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Powołania na badania w COMS

Powołania na badania w COMS

Opublikowano: 23-08-2020; 23:56 przez Tomek Mazur | Modyfikacja: 2-09-2020; 11:25 przez Tomek Mazur

Powołania na okresowe badania lekarskie dla zawodników Kadry Narodowej we wspinaczce sportowej.

Informujemy, że niżej wymienieni zawodnicy i zawodniczki kadry narodowej we wspinaczce sportowej zostali powołani na obowiązkowe okresowe badania lekarskie. Badania odbędą się w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie.

Miejsce badań:
Badania odbywać się będą w placówce przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie. Przychodnia mieści się w budynku Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie na poziomie -1F; z głównego wejścia do Szpitala, od strony ulicy Pawińskiego, można dostać się tam windami (w holu po prawej stronie) lub schodami (w holu na wprost wejścia).

Terminy badań:
I grupa – 21.09.2020
II grupa – 30.09.2020 
III grupa – 05.10.2020
IV grupa – 07.10.2020 
V grupa – 12.10.2020

Powołani zawodnicy:

W dniu 21.09.2020 roku o godzinie 8.00 do COMS Warszawa powinni zgłosić się niżej wymienieni zawodnicy:

1 Marciniak Daria – Łódzki Klub Wysokogórski – trener Tomasz Mazur
2 Kupś Ida – SW KS Korona Kraków – trener Maciej Oczko
3 Schab Piotr – SW KS Korona Kraków – trener Maciej Oczko
4 Łyko Grzegorz – SW KS Korona Kraków – trener Maciej Oczko
5 Kupś Kajetan – SW KS Korona Kraków – trener Maciej Oczko
6 Rudka Maja – SW KS Korona Kraków – trener Maciej Oczko
7 Malinowski Olaf – Pol-Inowex Skarpa Lublin – trener Grzegorz Gajaszek
8 Tkaczyk Jan – Pol-Inowex Skarpa Lublin – trener Grzegorz Gajaszek
9 Matyjaszczyk Marcelina – Pol-Inowex Skarpa Lublin – trener Grzegorz Gajaszek
10 Szwed Maria – Pol-Inowex Skarpa Lublin – trener Grzegorz Gajaszek
11 Woś Natalia – Pol-Inowex Skarpa Lublin – trener Grzegorz Gajaszek
12 Lesiewicz Agata – Pol-Inowex Skarpa Lublin – trener Grzegorz Gajaszek
13 Laskowski Jerzy – UKA – trener Bartosz Jarosiewicz
14 Salach Piotr – KW Wrocław – trener Rafał Strzelecki

W dniu 30.09.2020 roku o godzinie 8.00 do COMS Warszawa powinni zgłosić się niżej wymienieni zawodnicy:

1 Brożek Anna – KU AZS PWSZ Tarnów – trener Mateusz Mirosław
2 Dzieński Marcin – KU AZS PWSZ Tarnów – trener Mateusz Mirosław
3 Chudziak Patrycja – KW Kotłownia – trener Mateusz Mirosław
4 Mirosław Aleksandra – KW Kotłownia – trener Mateusz Mirosław
5 Gruszka Konrad – KU AZS PWSZ Tarnów – trener Tomasz Mazur
6 Zalesiński Szymon – Wrocławski KW – trener Albert Parys
7 Gurba Jan – KW Nowy Sącz – trener Maciej Oczko
8 Ziętek Jakub – KW Bielsko-Biała – trener Robert Wykręt
9 Fajfer Natalia – KW Bielsko-Biała – trener Robert Wykręt
10 Słanek Danuta – KW Bielsko-Biała – trener Robert Wykręt
11 Dudek Tomasz – KW Częstochowa – trener Dudek Patryk

W dniu 05.10.2020 roku o godzinie 8.00 do COMS Warszawa powinni zgłosić się niżej wymienieni zawodnicy:

1 Nowak Alicja – KS Sportiva Tarnów – trener Edyta Ropek
2 Szalecki Oskar – KS Sportiva Tarnów – trener Edyta Ropek
3 Nawój Daria – KS Sportiva Tarnów – trener Edyta Ropek
4 Niźnik Piotr – Bełchatowski KW – trener Piotr Niżnik
5 Burczyk Barbara – Świętokrzyski Klub Alpinistyczny – trener Aneta Piskulak-Lakwa
6 Wójcik Barbara – KW Kielce – trener Dominika Sołtys
7 Klimaszewska Marta – KW Toruń – trener Cezary Modrzejewski
8 Kopeć Roch – ŚKA – trener Anna Mysza
9 Szymańska Martyna – KW Bielsko-Biała – trener Renat Szymański
10 Pałka Kinga – MKS PM Tarnów – trener Marcin Bibro
11 Oleksy Maja – AZS PWSZ Tarnów – trener Oleksy Tomasz
12 Ratajczak Wojciech – KS Skarpa Bytom – trener Marek Chłopaś
13 Ciechanowska Milena – KS Skarpa Bytom – trener Marek Chłopaś
14 Mientus Zuzanna – KS Skarpa Bytom – trener Marek Chłopaś
15 Bujak Miłosz – KS Skarpa Bytom – trener Marek Chłopaś

W dniu 07.10.2020 roku o godzinie 8.00 do COMS Warszawa powinni zgłosić się niżej wymienieni zawodnicy:

1 Obracaj Jakub – KW Jastrzębie-Zdrój – trener Maciej Kłopotek
2 Rotko Weronika – CW Transformator – trener Kamil Góral
3 Bąk Rafał – CW Transformator – trener Mateusz Szczucki
4 Sobański Konstanty – UKA – trenerJan Sokołowski
5 Dąbrowski Szymon – UKA – trener Paulina Witala
6 Rymarczuk Jan – UKA – trener Paulina Witala
7 Fronczak Maciej – UKA – trener Jan Sokołowski
8 Antoni Rygiel – KW Agama Warszawa – trener Małgorzata Kusztelak
9 Winiarek Bartłomiej – UKA – trener Jan Sokołowski
10 Winiarski Błażej – KW Bulder-Zone Nowy Sącz – trenerOlaf Wojnar

W dniu 12.10.2020 roku o godzinie 8.00 do COMS Warszawa powinni zgłosić się niżej wymienieni zawodnicy:
1 Janecka Bianka – KW Częstochowa – trener Paweł Wyciślik
2 Kroszka Jan – KW Gliwice – trener Andrzej Kajdan
3 Sznajder Arlena – KWS Klif Tarnowskie Góry – trener Andrzej Kajdan
4 Sajdok Paweł – KWS Klif Tarnowskie Góry – trener Andrzej Kajdan

Potwierdzenie udziału w badaniach

Zgłoszenie się na badania dla powołanych zawodników jest obowiązkowe.

Trenerzy, rodzice lub pełnoletni zawodnicy zobowiązani są do potwierdzenia obecności ww. osób w wyznaczonym terminie wysyłając e-mail na adres szkolenie.kws@pza.org.pl do dnia 13.09.2020. Brak potwierdzenia do ww. terminu może skutkować usunięciem zawodnika z listy na dany dzień.

Zawodników z Kadry Olimpijskiej i Młodzieżowej obowiązują wyłącznie badania przeprowadzone w COMS, żadne inne badania nie będą respektowane, zawodnicy nie muszą już wykonywać żadnych innych badań w celu uzyskania orzeczenia o zdolności do uprawiania sportu.

Powołani zawodnicy, którzy nie wywiążą się z w/w obowiązku zostaną wykreśleni ze składu kadry narodowej na 2020.

Przygotowanie do badania

Na badania zawodnicy powinni zgłosić się na czczo i z kubeczkiem moczu do badania ogólnego.
Zawodnicy powinni mieć ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą przebytego leczenia po kontuzjach z poradni specjalistycznych lub informacje od lekarza specjalisty prowadzącego aktualnie leczenie.

Zawodnicy pełnoletni muszą zgłosić się na badania z następującymi dokumentami:

 1. Formularzem badania podmiotowego – druk do pobrania,
 2. Oświadczeniem wygenerowanym z portalu COMS – oświadczenie zostanie przesłane e-mailem, najpóźniej na tydzień przed badaniami (dotyczy zawodników, którzy nie brali do tej pory udziału w badaniach, lub w okresie od poprzednich badań ukończyli 18 lat)

Zawodnicy niepełnoletni, na badania powinni zgłosić się z rodzicem lub z opiekunem (np. trenerem) i podpisanymi przez rodzica/prawnego opiekuna, dokumentami:

 1. Formularzem badania podmiotowego – druk do pobrania,
 2. Upoważnieniem dla opiekuna w czasie badań – druk do pobrania (w przypadku gdy opiekunem w trakcie badań nie jest rodzic/prawny opiekun)
 3. Oświadczeniem wygenerowanym z portalu COMS – oświadczenie zostanie przesłane e-mailem, najpóźniej na tydzień przed badaniami (dotyczy zawodników, którzy nie brali do tej pory udziału w badaniach)

Zawodnicy (dotyczy osób, które będą pierwszy razy wykonywały badania w COMS) proszeni są o uzupełnienie w swoim profilu na koncie na stronie PZA lub przesłanie e-mailem następujących danych: data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, jest to niezbędne do rejestracji na badania.

Rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich, proszeni się również o podanie swoich danych takich jak: imię i nazwisko oraz PESEL (wystarczą dane jednego z rodziców/opiekunów) oraz przesłanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych – druk do pobrania >>
Jest to niezbędne do rejestracji nowej osoby niepełnoletniej na badania (dotyczy zawodników, którzy nie brali do tej pory udziału w badaniach) 
Skan dokumentu należy wysłać na adres: szkolenie.kws@pza.org.pl, a oryginał do biura PZA w Warszawie.

Badanie potrwa około 4 godzin.

Zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowanie w trakcie trwania badań

Zawodnicy i trenerzy spoza Warszawy mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu oraz mieć zagwarantowany nocleg w Warszawie przed badaniami.

W e-mailu potwierdzającym udział w badaniach należy także podać chęć skorzystania z noclegu i otrzymania zwrotu kosztów przejazdu.

Z noclegu mogą skorzystać zawodnicy będący pod opieką trenerów lub innych osób dorosłych sprawujących nad nimi opiekę. Nocleg może być zagwarantowany przez PZA tylko dla zawodników i ich trenerów klubowych/prowadzących (wpisanych w Porozumieniach), inni opiekunowie opłacają nocleg we własnym zakresie.

Zasady zwrotu kosztów przejazdu

 1. Komunikacja publiczna (pociąg, autobus), druga klasa (wykluczając przejazdy Premium typu Pendolino), na podstawie Faktury VAT lub dokumentu podróży zawierającego następujące informacje – miasto wyjazdu, miasto przyjazdu, daty i godziny, dokładna cenę usług.

  – w przypadku zakupu biletu przez internet, należy wygenerować fakturę na PZA, same elektroniczne bilety nie są podstawą do zwrotu kosztów przejazdu, fakturę należy przesłać na adres: szkolenie.kws@pza.org.pl

  – w przypadku zakupu biletu w kasie na dworcu, bilet jest fakturą, do biletu należy wypełnić druk rozliczenia finansowego akcji krajowej do pobrania >>, skan przesłać na adres: szkolenie.kws@pza.org.pl, a oryginał pocztą do biura PZA w Warszawie.

 2. Samochód prywatny, w którym podróżują minimum trzej zawodnicy z kadry narodowej (odstępstwo tylko po akceptacji przez biuro PZA) – rozliczenie na podstawie karty drogowej i druku rozliczenia finansowego akcji krajowej 2020.
  – karta drogowa – dla 3 osób >> , powyżej 3 osób >>
  – druk rozliczenia finansowego akcji krajowej >>

UWAGA! Przesłanie rozliczenia kosztów przejazdu według ww. zasad musi nastąpić do 14 dni od daty powrotu z badań. Po upływie tego terminu rozliczenia nie będą uwzględnianie.

W przypadku pytań prosimy pisać na adres szkolenie.kws@pza.org.pl

Partnerzy
Partnerzy techniczni