wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Boulderingu Wrocław 1-2 Października 2022

Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w Boulderingu Wrocław 1-2 Października 2022

Opublikowano: 7-09-2022; 10:50 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 29-09-2022; 19:25 przez Piotr Bunsch

 

PP FB EVENT_Obszar roboczy 1

LOGO-PP-PZAW dniu 01-02 Października 2022r. we Wrocławiu odbędzie się finał Pucharu Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców w boulderingu. 
Zawody będą finałem tegorocznej edycji Pucharu Polski w konkurencji Bouldering dla kategorii: Młodzik, Junior Młodszy i Junior. Młodzieżowcy o dodatkowe punkty powalczą jeszcze późną Jesienią podczas Pcharu Polski Seniorów. 

Po Niedzielnych finałach zapraszamy również na otwarte zawody wspinaczkowe na czas. Zawody zostaną rozegrane na 10 metrowym standardzie. 

1. Organizacja

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy ZERWA, dyrektor zawodów: Bogna Jakubowicz ( tel. 602 301 233, zawody@zerwa.pl)

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia – Facebook

2. Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Kubuś

Patronat medialny nad imprezą objęło: wspinanie.pl wspinanie.pl

3. Uczestnictwo

W Pucharze Polski PZA  mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2022. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Lista zawodników posiadających aktualną licencje zawodnika jest dostępna na stronie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie). 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Osoby startujące jedynie w otwartych zawodach wspinaczkowych na czas nie muszą posiadać aktualnej licencji zawodnika PZA. 

4. Puchar Polski dla ukraińskich wspinaczy / Чемпіонат Польщі / Кубок Польщі для українських альпіністів

Komisja Wspinaczki Sportowej otwiera możliwość startu w zawodach zawodników z Ukrainy.  Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy:  zawody@zerwa.pl

Link do formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany bezpośrednio do zainteresowanych zawodników. Zapisy trwają do 23.09.2022 r.

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.

 – zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

5. Rejestracja

Puchar Polski Młodzik, Junior Młodszy, Junior, Młodzieżowiec    

  Zapisz się!  

  Lista zgłoszeń  

Otwarte zawody wspinaczkowe na czas. 

 uiszczenie opłaty jest równoznaczne z rejestracją 

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać na adres: zawody@zerwa.pl

6. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 23.09.2022 r.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane są za dodatkową opłatą 200 zł (dla członków KN nie jest możliwe zgłoszenie po terminie). 

7. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale i dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii. Puchary dla zwyciezców PP 2022 za miejsce 1. 

8. Pakiet startowy

100 zł – Puchar Polski w Boulderingu

 +10 zł – Puchar Polski i zawody na czas 

50 zł – Otwarte zawody wspinaczkowe na czas

200 zł – opłata dodatkowa za zgłoszenie po terminie.

UWAGA! Konieczność opłaty za pakiet startowy do 23 Września do godziny 23.59. Osoby, które nie wywiążą się konieczności dokonania opłaty w terminie zostaną wykreślone z listy. Zgłoszenie po terminie będzie się wiązało z dodatkową opłatą. 

Opłata za pakiet startowy poprzez stronę: https://plan4u.pl/zerwa
W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres zawody@zerwa.pl

9. Miejsce

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy ZERWA, Wrocław 54-517, ul. Szczecińska 17d, tel do obiektu: 500 706 192

10. Harmonogram

UWAGA! Harmonogram ulegnie zmianie po ogłoszeniu szczegółowych list startowych. 
Wszystkie bieżące informację zostaną umieszczone na Facebooku wydarzenia: https://www.facebook.com/events/5024372287662924?ref=newsfeed

27.09.2022, wtorek

12:00     ogłoszenie list startowych, kolejności i godziny startu poszczególnych zawodników

01.10.2022, Sobota

8:00       otwarcie biura zawodów i start rejestracji dla wszystkich kategorii

8:45       publikacja przejść flash problemów z eliminacji online

UWAGA: Zawodnicy indywidualnie decydują o czasie pojawienia się w obiekcie i momencie rejestracji w biurze zawodów. Nie ma obowiązku dokonania rejestracji przed rozpoczęciem rywalizacji danej grupy eliminacyjnej, gdy np. start danego zawodnika przewidziany jest na końcu grupy. Zawodnik musi natomiast bezwzględnie zarejestrować i dopełnić formalności (okazanie badań i opłaty licencyjnej) przed swoim startem i powinien przewidzieć na to odpowiedni czas.

Eliminacje – formuła: flash, rotacja 5 boulderów x 4 minuty

   10:00   –   start eliminacji Młodzicy Chłopcy i Dziewczęta

   12:00   –   start eliminacji Junior Młodszy Chłopcy

   12:40   –   start eliminacji Junior Młodszy Dziewczęta

   15:30   –   start eliminacji Junior Chłopcy i Dziewczęta

   16:10   –   start eliminacji Młodzieżowcy Dziewczęta

   16:40   –   start eliminacji Młodzieżowcy Chłopcy

   18:30   –   koniec eliminacji

02.10.2022, Niedziela

Finały – formuła: strefa, rotacja 4 bouldery x 4 minuty

   08:00    otwarcie strefy dla finalistów

   09:45     zamknięcie strefy dla finalistów

   10:00     start finałów kategorii 

   13:00    otwarte zawody wspinaczkowe na czas   

   14:00    ogłoszenie wyników i ceremonia dekoracji: PP Bouldering, klasyfikacja generalna PP i Czasówka open.

   14:45 Zakończenie zawodów. 

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zawodników zgłoszonych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

11. Dojazd

Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy ZERWA, Wrocław 54-517, ul. Szczecińska 17d

Samochodem – dojazd autostradową obwodnicą Wrocławia, zjazd Wrocław-Stadion (Tarczyński Arena).
Pociągiem – bezpośrednio przy WOW Zerwa znajduję się stacja PKP Wrocław Stadion.
Tramwajem – nr: 3, 10, 20 (przystanek: GLINIANKI).

12. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Bogna Jakubowicz

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Główny konstruktor dróg PZA: Łukasz Smagała

Konstruktorzy dróg PZA:  Piotr Suder, Jacek Kaczanowski

Sędziowie PZA:  TBA

12. Nocleg

booking.com

13. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Pucharze Polski we Wrocławiu w dniu 01-02 Października 2022 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

 

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy
Partnerzy techniczni