wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów na Czas, Wrocław, 13 kwietnia

Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów na Czas, Wrocław, 13 kwietnia

Opublikowano: 28-03-2024; 14:59 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 3-04-2024; 9:11 przez Piotr Bunsch

434745855_809697854525218_9152627823184099269_n

W dniu  13 kwietnia 2024r. we Wrocławiu odbędzie się Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów w konkurencji na czas.  

 1. Organizacja

Wibrem Arena

Dyrektor zawodów: Amina Hejjamy (kontakt: wibrem.arena@gmail.com )

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Rafał Kanowski, rafal.kanowski@pza.org.pl)

Strona wydarzenia – Facebook

 1. Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki

 msit_2023  
 1. Uczestnictwo

W Pucharze Polski PZA  mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy posiadający licencję zawodnika na 2024 rok oraz aktualne badania sportowe. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Lista zawodników posiadających aktualną licencję zawodnika jest dostępna na stronie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws.
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie). 

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

Kategorie:

 • Seniorzy
 • Młodzieżowcy
 • Juniorzy
 • Juniorzy młodsi
 • Młodzicy 
 1. Puchar  Polski dla ukraińskich wspinaczy / Кубок Польщі для українських альпіністів

W zawodach mogą uczestniczyć obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce.  Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.       zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

W związku ze startem w zawodach zawodników z Ukrainy informujemy: 

 • zawodnicy z Ukrainy zajmują miejsca w zawodach, uczestniczą we wszystkich rundach oraz dekoracji medalistów. 
 • zawodnicy z Ukrainy nie będą uwzględnieni w oficjalnych wynikach Pucharu Polski publikowanych na stronach PZA. 

W celu zapisania się na zawody, zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt na podany adres mailowy: rafal.kanowski@pza.org.pl

 1. Rejestracja

Na czas – Puchar Polski Mł, JM, J 

  Zapisz się!  

  Lista zgłoszeń  

Na czas – Puchar Polski M i S

 Zapisz się!

Lista zgłoszeń

Problemy z rejestracją proszę zgłaszać na adres: kws@pza.org.pl

6. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 11.04.2024 r.

Członkowie Kadry Narodowej muszą zgłosić swój udział do 4 kwietnia 2024r.!
(Dla członków Kadry Narodowej nie jest możliwe zgłoszenie po terminie).

7. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale, dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii. 

8. Pakiet startowy

Koszt pakietu startowego:

80 zł

UWAGA! Konieczność opłaty za pakiet startowy do 11 kwietnia do godziny 23.59. Osoby, które nie wywiążą się konieczności dokonania opłaty w terminie zostaną wykreślone z listy. Zgłoszenie po terminie będzie się wiązało z dodatkową opłatą. 

Wpłaty należy dokonać na konto: 

 04 1020 2137 0000 9602 0459 6955

Odbiorca: 

  

WIBREM ARENA SP. z o.o.

Opis przelewu: 

Imię nazwisko, kategoria

Dla przelewów zbiorczych proszę o przesłanie listy zbiorczej do 

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres:  wibrem.arena@gmail.com
Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu istnieje możliwość przeniesienia należności na start innego uczestnika.

9. Miejsce

Centrum Wspinaczkowo Szkoleniowe Wibrem Arena
ul. Paprotna 12a, Wrocław

10. Harmonogram

Wstępny harmonogram wydarzenia – może ulec zmianie

Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów, Młodzieżowców i Seniorów na Czas

Młodzicy

10:30 – 11:30 rejestracja w biurze zawodów

12:00 – 13:15 praktyki i eliminacje

13:30 – 14:00 finały

14:15   ceremonia dekoracji w kategorii Młodzików

Juniorzy Młodsi i Juniorzy

13:15 – 14:15 rejestracja w biurze zawodów

14:45 – 16:00 praktyki i eliminacje

16:15 – 17:00 finały

17:15   ceremonia dekoracji w kategoriach Juniorów Młodszych i Juniorów

Seniorzy i Młodzieżowcy

16:00 – 17:00 rejestracja w biurze zawodów

17:30 – 18:30 praktyki i eliminacje

18:45 – 19:15 finały

19:30   ceremonia dekoracji w kategoriach Seniorów i Młodzieżowców

20:00   zakończenie zawodów

UWAGA: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany harmonogramu zawodów zależnie od ostatecznej liczby zgłoszonych zawodników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu. Aktualny harmonogram dostępny również na FB wydarzenia

11. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Amina Hejjamy

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Sędziowie PZA:   

12. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Pucharze Polski Juniorów, Juniorów Młodszych oraz Młodzików wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

 Wild_Country_vert_black

BP_logo

Partnerzy