wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu 25 Luty 2023 – Łódź

Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu 25 Luty 2023 – Łódź

Opublikowano: 3-02-2023; 18:27 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 5-02-2023; 23:04 przez Piotr Bunsch

W dniach 24-25 lutego 2023 r. w Łodzi odbędzie się Puchar Polski Seniorów i Młodzieżowców w Boulderingu oraz CRAG MASTERS otwarte zawody wspinaczkowe w boulderingu.

  1. Organizacja

Fabryka Wspinania 

Dyrektor zawodów: EMIL PALENICA  tel. 606 723 136 mail: fabrykawspinania@gmail.com

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Piotr Bunsch, kws@pza.org.pl)

Strona wydarzenia –  FACEBOOK

2.Partnerzy zawodów

Ministerstwo Sportu i Turystyki

3. Uczestnictwo

W zawodach CRAG MASTERS mogą uczestniczyć wszyscy chętni, zgodnie z kategoriami wyszczególnionymi poniżej. 

Klasyfikowani w wynikach Pucharu Polski Seniorów i Młodzieżowców w boulderingu, będą zawodnicy, którzy posiadający aktualną licencję zawodnika na 2023 lub wykupią jednorazową licencję zawodnika PZA. 

Wszyscy zawodnicy mają obowiązek posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego lub przedłożyć oświadczenie o posiadaniu takich badań. 

Wszystkie osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Kategorie:

  • CRAG MASTERS – otwarte zawody wspinaczkowe w boulderingu kategoria CHILL, otwarta dla wszystkich. 
  • PUCHAR POLSKI SENIORÓW I MŁODZIEŻOWCÓW W BOULDERINGU – sklasyfikowani zostaną zawodnicy posiadający licencję zawodnika (jednorazową lub całoroczną) oraz aktualne badania sportowe. Warunkiem klasyfikacji w tej kategorii jest również wiek powyżej 14 lat.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

4. Formuła zawodów

Formuła eliminacji – piątek 24.02 i sobota 25.02

   Eliminacje w formule CHILL

Do zabawy zapraszamy wszystkich chętnych. Zostanie przygotowane 30 problemów na dwóch ściankach boulderowych Fabryki Wspinania o trudnościach 4A do 8A w skali francuskiej. Punktuje przejście każdego problemu. Problemy będą miały punktowane chwyty zone. Bouldery można próbować wiele razy. Próba FLASH będzie punktowana dodatkowo. Problemy będą  ponumerowane, trudność będzie rosła wraz z rosnącą numeracją.

Eliminacje CHILL odbędą się w pięciu grupach w piątek (1. 15.00 – 17.00, 2.17.15. – 19.15, 3.19.30 – 21.30) i sobotę (4..8.00 – 10.00, 5.10.15 – 12.15)

Czas trwania każdej grupy to 2 godziny – uczestnicy sami będą wpisywać sobie wyniki w specjalnie stworzonej  aplikacji. 

   Eliminacje dla Zawodników PZA. 

Zawodnicy PZA  będą startować w dwóch grupach w sobotę (6. 12.30 – 14.30, 7. 14.45 – 16.45). Zawodnicy mają możliwość wspinania się po wszystkich przygotowanych problemach eliminacyjnych. Do wyników eliminacji będzie brany pod uwagę rezultat osiągnięty na 10 najtrudniejszych problemach. Zestaw dla kobiet będzie się różnił trzema problemami od zestawu dla mężczyzn. Problemy zawodnicze będą sędziowane przez Sędziów PZA. Liczone będą próby do zony (bonusa) i do topu. 

   Formuła finałów – sobota 25.02.2023 r. 

godz.18.00 – finał grupy CHILL w formule DUEL 

godz.19.00  – finał grupy PZA w formule finałów IFSC i PZA – (4 problemy, 6 osób)

 5. Puchar  Polski dla ukraińskich wspinaczy Кубок Польщі для українських альпіністів

Komisja Wspinaczki Sportowej otwiera możliwość startu w zawodach dla zawodników z Ukrainy.  Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy:  fabrykawspinania@gmail.com

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.

 – zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

6. Rejestracja

Rejestracja wszystkich zawodników przez formularz zgłoszeniowy.

Problemy z rejestracją prosimy zgłaszać na adres:  fabrykawspinania@gmail.com

LICENCJA JEDNORAZOWA:
Istnieje możliwość wyrobienia licencji jednorazowej. Aby wyrobić licencję jednorazową należy: 

  1. Uiścić przelewem opłatę (10 PLN) na konto PZA (licencje) o numerze:
    06 1140 2004 0000 3802 7739 0763,  wpisując w tytule “licencja zawodnika 2023_imię_nazwisko”.
  2. Należy zarejestrować się lub jeśli już mamy konto zalogować się w systemie PZA, oraz uaktualnić lub uzupełnić brakujące dane. (https://nowe.pza.org.pl/insider/checkin). 
  3. Wypełnić formularz online.

Osoby wyrabiające licencję jednorazową (szczególnie na ostatnią chwilę) są proszone o przygotowanie potwierdzenia przelewu przed pojawieniem się w biurze zwodów.

7. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Rejestracja zawodników (kategorii CHILL i PZA) rozpoczyna się od momentu opublikowania komunikatu. Zawodnicy sami zapisują się do poszczególnych grup startowych. Przy rejestracji zawodnika konieczne jest opłata za pakiet startowy.

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 24 lutego 2023 r. (piątek).
Członkowie KADRY NARODOWEJ muszą zgłosić swój udział do dnia 17 Lutego (Piątek)!
W przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach istnieje możliwość zapisania się na miejscu w biurze zawodów (dotyczy kategorii CHILL). 

Uwaga: Istnieją limity miejsc zawodników startujących w poszczególnych grupach. Zawodnicy są proszeni o zapisywanie się możliwie najszybciej. W przypadku zapełnienia grup PZA, przewiduje się zwiększenie limitu osób w grupie do 40. W przypadku zapełnienia 40 osobowych grup przewiduje się dodatkowe 10 miejsc w grupie 5.

8. Nagrody i świadczenia organizatorów

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w  kategorii CHILL

Dyplomy i medale w kategorii PZA oraz nagrody pieniężne:

I miejsce – 800 zł 

II miejsce – 500 zł

III miejsce – 300 zł

9. Pakiet startowy

Rejestracja na zawody wymaga jednocześnie opłaty pakietu startowego.

Koszt pakietu startowego:

100 zł  start w CRAG MASTERS

+10 zł jednorazowa licencja zawodnicza (wymagana licencja dla zawodników którzy chcą być sklasyfikowani w Pucharze  Polski). W przypadku posiadania całorocznej licencji zawodniczej PZA opłata nie jest wymagana 

Rejestracja i opłata za pakiet startowy poprzez stronę: formularz zgłoszeniowy.

W celu otrzymania faktury, prosimy po opłacie o dodatkową informację e-mailową na adres : fabrykawspinania.recepcja@gmail.com

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

10. Miejsce

FABRYKA WSPINANIA  W ZATOCE SPORTU W ŁODZI

Al. Politechniki 10 

93-590 Łódź 

tel. kontaktowy do recepcji obiektu: 783 830 820

11. Harmonogram

Wszystkie bieżące informację zostaną umieszczone na Facebooku wydarzenia

24.02.2023 r. piątek – eliminacje 

13.00 – otwarcie biura zawodów

15.00 – 17.00 – eliminacje grupa 1 (30 osób– kat CHILL)

17.15 – 19.15 – eliminacje grupa 2 (30 osób – kat. CHILL)

19.30 – 21.30           – eliminacje grupa 3 ( 30 osób- kat. CHILL)

25.02.2023 r. sobota – eliminacje 

7.00 – otwarcie biura zawodów

8.00 – 10.00 – eliminacje grupa 4 (30 osób- kat. CHILL)

10.15 – 12.15           – eliminacje grupa 5 (30 osób- kat. CHILL/ PZA)

12.30 – 14.30 – eliminacje grupa 6 (30 osób -kat. PZA) 

14.45 – 16.45           – eliminacje grupa 6 ( 30 osób – kat PZA )

W przypadku zapełnienia grup PZA, przewiduje się zwiększenie limitu osób w grupie do 40. W przypadku zapełnienia 40 osobowych grup przewiduje się dodatkowe 10 miejsc w grupie 5. 

25.02 2023 r. sobota – FINAŁY

18.00 – finały DUEL CHILL

19.00 – finały PZA

12. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Emil Palenica

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Główny konstruktor dróg PZA:  Łukasz Smagała

Konstruktorzy dróg PZA: Paweł Czyż, Piotr Suder, Andrzej ‘Mechanior’ Mecherzyński-Wiktor, Rafał ‚Pigmej’ Kubiak

Konstruktorzy dróg: Nikola Komisarz

Sędziowie PZA: tba

13. Informacje praktyczne.

W OBRĘBIE OBIEKTU JEST DOSTĘPNY PŁATNY PARKING ( 1 zł za godzinę po godzinie 15.00 i w soboty , należy wjeżdżać od al. Politechniki)

14. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Pucharze Polski  w dniu  25 lutego 2023 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach, Polskiemu Związkowi Alpinizmu oraz jego partnerom, w celu organizacji zawodów i promowania. 

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy