wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Konsultacje Kadry Narodowej Juniorów Młodszych – Tarnowskie Góry

Konsultacje Kadry Narodowej Juniorów Młodszych – Tarnowskie Góry

Opublikowano: 14-01-2019; 16:24 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 22-01-2019; 11:25 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 24-28 stycznia 2019 w Tarnowskich Górach odbędą się konsultacje Kadry Narodowej PZA we wspinacze sportowej w kategorii junior młodszy. 

1. Organizatorzy

Polski Związek Alpinizmu, Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A. – Centrum Wspinaczkowe Klif w Tarnowskich Górach, Stowarzyszenie Sanus Vivere- Klub Wspinaczki Sportowej Klif Tarnowskie Góry.

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Kajdan tel. 602-665-626 szkolenie@pza.org.pl

2. Uczestnictwo

W konsultacjach mogą uczestniczyć powołani zawodnicy młodzieżowej kadry narodowej, którzy potwierdzą swój udział zgodnie z niżej opisanymi zasadami; posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub po akceptacji KWS, przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Sprawy formalne / zgody / regulamin konsultacji

 1. Wszyscy uczestnicy konsultacji maja obowiązek zapoznania się i zobowiązania do przestrzegania Regulaminu pobytu na akcjach szkoleniowych (konsultacje, zgrupowania) zawodników kadry narodowej we wspinaczce sportowej, w imieniu osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisują rodzice / prawni opiekunowie – druk poniżej,
 2. Rodzice / prawni opiekunowie zawodników zobowiązani są do wyrażenia zgody na piśmie na udział zawodników w konsultacjach – nowy druk zgody do pobrania tu,
 3. Udział w konsultacjach fizjoterapeutycznych jest dobrowolny. Rodzice / prawni opiekunowie zawodników, którzy są zainteresowani udziałem w konsultacjach fizjoterapeutycznych muszą wyrazić zgodę na:

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkolenie@pza.org.pl lub telefonicznie z kierownikiem konsultacji: Andrzej Kajdan tel. 602-665-626 

3. Powołani zawodnicy i potwierdzenie udziału

Aktualizacja składu powołanych zawodników 22.01.2019

Poniżej lista zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w konsultacjach i przesłali potwierdzenia do KWS.

 1. Natalia Fajfer, 
 2. Jan Gurba, 
 3. Maciej Janusz, 
 4. Michał Korban, 
 5. Grzegorz Łyko, 
 6. Zuzanna Mientus, 
 7. Daria Nawój, 
 8. Piotr Niźnik, 
 9. Alicja Nowak.

4. Miejsce, zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd i ubezpieczenie

Zajęcia sportowe: odbywać się będą na obiektach sportowych Parku Wodnego Tarnowskie Góry ul. Obwodnica 8 (ścianka wspinaczkowa, sale sportowe, basen). 

Zakwaterowanie dla zawodników: Hotel Neo, Obwodnica 6, 42-600 Tarnowskie Góry, www.hotelneo.pl – opiekę nad zawodnikami po zajęciach sprawują trenerzy prowadzący. 

Wyżywienie dla zawodników: zawodnicy mają zapewnione wyżywienie na czas pobytu na konsultacjach, tj.:

 • 24.01.2019 – czwartek: kolacja, 
 • 25.01.2019 – piątek: śniadanie, obiad, kolacja, 
 • 26.01.2019 – sobota: śniadanie, obiad, kolacja, 
 • 27.01.2019 – niedziela: śniadanie, obiad, kolacja, 
 • 28.01.2019 – poniedziałek: śniadanie, obiad. 

Dojazd:  Dojazd uczestników na konsultacje odbywa się we własnym zakresie. Trenerzy prowadzący sprawują opiekę nad zawodnikami od chwili przyjazdu, do chwili wyjazdu z Tarnowskich Gór. Zawodnicy mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu – szczegóły prosimy ustalać poprzez e-mail: szkolenie@pza.org.pl  

Ubezpieczenie: zawodnicy kadry narodowej ubezpieczeni są od NNW, suma ubezpieczenia do 10.000 zł (dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie), 

5. Wyposażenie uczestników

Wszyscy zawodnicy proszeni są o zabranie:

 • stroje sportowe do ćwiczeń w hali i na zewnątrz,
 • osobisty sprzęt do wspinaczki – buty, magnezja, uprzęże,
 • buty na zmianę typu adidasy, tenisówki,
 • stroje na basen i ręcznik,
 • rzeczy osobiste na cały czas trwania pobytu na konsultacjach.

6. Harmonogram zajęć

Czwartek, 24.01.2019

 • 17:00 – zbiórka w hotelu, zakwaterowanie, dopełnienie wymaganych formalności (zgody rodziców), 
 • 18:00 – spotkanie organizacyjne zawodników z kadrą szkoleniową, 
 • 18:30 – kolacja, 
 • 20:00 – zajęcia z treningu zdolności motorycznych, 
 • 22:00 – cisza nocna, 

Piątek, 25.01.2019

 • 07:30 – rozruch (na hali sportowej), 
 • 08:15 – śniadanie, 
 • 10:00 – rozgrzewka, 
 • 11:00 – zajęcia na ścianie wspinaczkowej, 
 • 13:30 – obiad, 
 • 15:30 – zajęcia z trenerem gimnastyki, 
 • 18:00 – omówienie wybranych zagadnień, analiza video treningu wspinaczkowego,
 • 20:00 – kolacja,
 • 22:00 – cisza nocna, 

Sobota, 26.01.2019

 • 07:30 – rozruch (na hali sportowej), 
 • 08:15 – śniadanie, 
 • 10:00 – rozgrzewka, 
 • 11:00 – zajęcia na ścianie wspinaczkowej, 
 • 13:30 – obiad, 
 • 15:00 – zajęcia na ścianie wspinaczkowej, 
 • 18:00 – zajęcia z psychologiem sportu / równolegle konsultacje fizjoterapeutyczne
 • 20:30 – kolacja, 
 • 22:00 – cisza nocna, 

Niedziela, 27.01.2019

 • 07:30 – rozruch (na hali sportowej), 
 • 08:15 – śniadanie,
 • 10:00 – zajęcia z trenerem gimnastyki, 
 • 13:30 – obiad, 
 • 15:00 – zajęcia regeneracyjne w Aqua Parku, 
 • 19:30 – kolacja,
 • 22:00 – cisza nocna, 

Poniedziałek, 28.01.2019

 • 07:30 – rozruch (na hali sportowej), 
 • 08:15 – śniadanie,
 • 10:00 – rozgrzewka,
 • 10:45 – zajęcia na ściance wspinaczkowej, 
 • 13:00 – 13:30 – wymeldowanie, 
 • 13:30 – obiad, 
 • 14:30 -podsumowanie i zakończenie konsultacji – rodzice / opiekunowie odbierają zawodników. 

Harmonogram zostanie omówiony podczas spotkania organizacyjnego pierwszego dnia konsultacji.

7. Kadra szkoleniowa i osoby współpracujące

 • Trenerzy prowadzący: Andrzej Kajdan (kierownik konsultacji), Paweł Wyciślik, Tomasz Pąchalski,  Edyta Ropek, 
 • Konstruktorzy dróg PZA: Michał Łodziński, Mateusz Szczucki,
 • Psycholog sportu: Patryk Czermak, 
 • Trener gimnastyki: Michał Bogus – Trener Kadry Juniorów Sekcji Gimnastyki Sportowej Mężczyzn Polskiego Związku Gimnastycznego 
 • Fizjoterapeuta: Jarosław Dobosz. 

—————-

Lista zawodników powołanych na konsultacje:

 1. Natalia Fajfer, 
 2. Jan Gurba, 
 3. Maciej Janusz, 
 4. Michał Korban, 
 5. Grzegorz Łyko, 
 6. Zuzanna Mientus, 
 7. Daria Nawój, 
 8. Piotr Niźnik, 
 9. Alicja Nowak, 
 10. Martyna Szymańska.

Udział zawodników w konsultacjach muszą potwierdzać ich trenerzy klubowi bądź kierownicy sekcji poprzez wysłanie e-maila na adres: szkolenie@pza.org.pl do dnia 18.01.2019. Zawodnicy, których udział nie zostanie potwierdzony nie zostaną dopuszczeni do zajęć. 

 

Partnerzy