wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Mistrzostwa Polski Juniorów Łódź 17-18 Czerwca 2022

Mistrzostwa Polski Juniorów Łódź 17-18 Czerwca 2022

Opublikowano: 1-06-2022; 9:42 przez Piotr Bunsch | Modyfikacja: 16-06-2022; 12:01 przez Piotr Bunsch

Plakat Łódź -nagłówek

W dniach 17-18 Czerwca 2022r. w Łodzi odbędą się Mistrzostwa Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów  na czas i prowadzenie oraz Puchar Polski Młodzieżowców na czas i Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w prowadzeniu. Zawody będą również Finałem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. 

 1. Organizacja

Fabryka Wspinania. Osoba odpowiedzialna:  Bogna Jakubowicz  (tel. 602-301-233, fabrykawspinania@gmail.com).

Polski Związek Alpinizmu (kontakt w sprawach formalnych: Bartosz Skwiercz, kws@pza.org.pl) 

 1. Sponsorzy i partnerzy

Partnerzy: Polski Związek Alpinizmu, Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej

 1. Uczestnictwo

W Mistrzostwach i Pucharze Polski PZA w Łodzi mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający aktualną licencję zawodnika na rok 2022. Zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Lista zawodników posiadających aktualną licencje zawodnika jest dostępna na stronie: http://pza.org.pl/news/news-sport/zawodnicy-ws
Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie (szczegóły w komunikacie). 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców. Formularz do wyrażenia przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w rywalizacji znajduje się tutaj.

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

 1. Mistrzostwa Polski/Puchar Polski dla ukraińskich wspinaczy / Чемпіонат Польщі / Кубок Польщі для українських альпіністів

Komisja Wspinaczki Sportowej otwiera możliwość startu w zawodach zawodników z Ukrainy.  Zawodnicy z Ukrainy proszeni są o kontakt bezpośrednio z organizatorem na podany adres mailowy: fabrykawspinania@gmail.com

Link do formularza zgłoszeniowego zostanie wysłany bezpośrednio do zainteresowanych zawodników. Zapisy trwają do 10 czerwca br.

Od obywateli Ukrainy nie będzie wymagane posiadanie licencji zawodnika PZA. Wymagane natomiast będzie oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu oraz zgoda rodzica dla osób niepełnoletnich.

 – zgoda rodzica/prawnego opiekuna – wzór do wypełnienia

Ubezpieczenie zawodników od nieszczęśliwych wypadków należy do obowiązków poszczególnych zawodników, trenerów i kierowników ekip. Organizator nie przewiduje dodatkowego ubezpieczenia dla zawodników.

 1. Rejestracja
Mistrzostwa Polski Mł, JM, J (C) Puchar Polski M (C) 2022-06-17 zgłoś się! lista zgłoszeń
Mistrzostwa Polski Mł, JM, J, M (Prowadzenie) 2022-06-18 zgłoś się! lista zgłoszeń
 1. Termin przyjmowania zgłoszeń 

Zgłoszenia dla wszystkich zawodników przyjmowane są internetowo do dnia 10.06.2022 r.

Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane są za dodatkową opłatą 200 zł (dla członków KN nie jest możliwe zgłoszenie po terminie). 

 1. Nagrody i świadczenia organizatorów

Medale i dyplomy za miejsca 1-3 w każdej kategorii.

 1. Pakiet startowy

70 zł – za jedną konkurencję

100 zł – dwie konkurencje

200 zł – opłata dodatkowa za zgłoszenie po terminie.

Opłata za pakiet startowy wyłącznie przelewem na konto. W opisie przelewu należy wpisać pełne imię i nazwisko zawodnika. Opłatę za pakiet startowy należy wnosić na następujące konto bankowe:

29 1140 2004 0000 3702 8244 1673

Odbiorca:  Fabryka Wspinania, al. Politechniki 10, łódź

W celu uzyskania dokumentu księgowego potwierdzającego wniesienie opłaty startowej należy przesłać na adres: fabrykawspinania@gmail.com wiadomość z podaniem daty dokonanego przelewu, oraz danymi (wraz z adresem) osoby/instytucji na którą należy wystawić dokument. Rachunki zostaną rozesłane pocztą. Uwaga – nie będzie możliwości wniesienia opłaty startowej oraz uzyskania dokumentu potwierdzającego jej wniesienie na miejscu, w dniu zawodów.

 1. Miejsce

Fabryka Wspinania, al. Politechniki 10, łódź

 1. Harmonogram

17.06.2022 – Piątek Fabryka Wspinania

Młodzicy – czasówki (10m)

 • 09:00 – 09:45 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,
 • 10:00 – 12:00 – praktyki i eliminacje,
 • 12:15 – 13:30 – finały,
 • 13:45 – ceremonia dekoracji medalistów.

Juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy – czasówki (15m),

 • 13:00 – 13:45 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów,
 • 13:45 – ceremonia otwiarcia Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
 • 14:30 –15:30 – praktyki i eliminacje,
 • 15:45 – 17.00 – finały,
 • 17:15 – ceremonia dekoracji medalistów

Młodzicy, Juniorzy młodsi  – prowadzenie

 • 16:00 – 17.00 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów
 • 18:00 – eliminacje – start na 6 drogach równolegle, według list startowych

18.06.2022 – Sobota Fabryka Wspinania

Młodzicy, Juniorzy młodsi – prowadzenie – FINAŁ

 • 7:30 – otwarcie strefy izolacji
 • 8:00 – zamknięcie strefy izolacji
 • 9:00 – obserwacja dróg finałowych
 • 9:15 – finały prowadzenia

Juniorzy, Młodzieżowcy – prowadzenie –

 • 9:00- 10.00 – potwierdzenie rejestracji w biurze zawodów
 • 11:30 – eliminacje na 6 drogach równolegle wg list startowych
 • 14:00 – otwarcie strefy izolacji
 • 15:00 – zamknięcie strefy izolacji
 • 16:00 – obserwacja dróg finałowych
 • 16:15 – finały Juniorów i Młodzieżowców
 • 18:30 – ceremonia dekoracji MPJuniorów i PP Mlodzieżowców

Harmonogram może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń zawodników w poszczególnych kategoriach i konkurencjach.

 1. Dojazd

Fabryka Wspinania, al. Politechniki 10, łódź

Uwaga: 

 1. Osoby oficjalne

Dyrektor zawodów: Bogna Jakubowicz

Sędzia główny PZA: Rafał Kanowski

Sędziowie PZA: 

Główny konstruktor dróg: Łukasz Smagała

Konstruktorzy dróg PZA: 

 1. Nocleg

booking.com

 1. Postanowienia końcowe

Niniejszy komunikat wraz z przepisami wspinaczki sportowej PZA stanowi regulamin zawodów. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do Sędziego Głównego PZA zawodów w oparciu o przepisy współzawodnictwa we wspinaczce sportowej PZA. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna i nieodwołalna.

W związku z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zawodnicy oraz opiekunowie i trenerzy biorący udział w  Mistrzostwach i Pucharze Polski w Łodzi w dniach 17-18 czerwca 2022 roku wyrażają zgodę na udostępnienie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia zawodów (listy startowe, wyniki, dekoracje) oraz poprzez udział czynny i bierny w imprezie sportowej automatycznie wyraża się zgodę na publikację i udostępnienie wizerunku zawodników i innych osób uczestniczących w zawodach.

PARTNERZY PZA: 

homepage-logo-resizedyNW1iVXAj9KTabp_logo

 

 

 

______________________________________________________________________

Polub profil Polskiego Związku Alpinizmu na Facebook

Obserwuj profil Poland Climbing Team na Instagramie

Polub profil Poland Climbing Team na Facebook

Przewijaj profil Poland Climbing Team na Twitterze.

Komisja Wspinaczki Sportowej PZA

e-mail:  kws@pza.org.pl

Partnerzy
Partnerzy techniczni