wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Powołania na konsultacje V4 Boulder Session – Bratysława 2020

Powołania na konsultacje V4 Boulder Session – Bratysława 2020

Opublikowano: 7-02-2020; 7:27 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 5-03-2020; 7:13 przez Arkadiusz Kamiński

Zespół ds. szkolenia KWS publikuje powołania na międzynarodowe konsultacje kadr narodowych Polski, Czech, Słowacji i Węgier, organizowane w ramach V4 Boulder Sessio 2020. Akcja odbędzie się w dniach 06-08 marca 2020 w Bratysławie, Słowacja. Projekt realizowany przez Słowację w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Gościem specjalnym konsultacji będzie Katja Vidmar. 

1. Organizacja

Lezecka Akademia www.lezecka-akademia.sk

2. Partnerzy

Visegrad Fund, Ministerstwo Sportu, Czech Mountaineering Association www.horosvaz.cz, Hungarian Mountaineering and Sport Climbing Associaton www.mhssz.hu, Polish Mountaineering Association www.pza.org.pl, Slovak Mountaineering Union JAMES www.james.sk

 

2020-03-06-bratyslawa

3. Uczestnicy

Powołani zawodnicy kadr narodowych Słowacji, Czech, Węgier i Polski – limit zawodników to 8 osób/kraj (nie ma możliwości udziału na swój koszt). 

Z Polski, w konsultacjach mogą uczestniczyć powołani zawodnicy młodzieżowej kadry narodowej, którzy potwierdzą swój udział zgodnie z niżej opisanymi zasadami; dopełnią wymaganych formalności, posiadający aktualną licencje zawodnika na 2020 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub po akceptacji Zespołu, przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Sprawy formalne / zgody / regulamin konsultacji

 1. Wszyscy uczestnicy konsultacji maja obowiązek zapoznania się i zobowiązania do przestrzegania Regulaminu pobytu na akcjach szkoleniowych (konsultacje, zgrupowania) zawodników kadry narodowej we wspinaczce sportowej, w imieniu osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisują rodzice / prawni opiekunowie – druk poniżej,
 2. Rodzice / prawni opiekunowie zawodników zobowiązani są do wyrażenia zgody na piśmie na udział zawodników w konsultacjach – nowy druk zgody do pobrania tu,

4. Powołani zawodnicy i potwierdzenie udziału

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Zespół przyjął klucz powołań na podstawie rankingu Pucharu Polski 2019 w boulderingu – dotyczy młodzików i juniorów młodszych w 2019 roku. 

 1. Julia Chrzanowska, 
 2. Szymon Dąbrowski, 
 3. Zuzanna Mientus, 
 4. Piotr Niźnik,
 5. Janek Rymarczuk, 
 6. Danuta Słanek, 
 7. Konstanty Sobański – Natalia Fajfer w miejsce Konstantego, który zrezygnował z udziału, 
 8. Martyna Szymańska,
 9. Jakub Ziętek

Udział zawodników w akcji szkoleniowej muszą potwierdzić ich trenerzy klubowi bądź kierownicy sekcji poprzez wysłanie e-mail na adres: szkolenie.kws@pza.org.pl do dnia 12.02.2020. W przypadku rezygnacji któregoś z w/w zawodników, decyzję o powołaniu kolejnego podejmuje Zespół. 

Trener i kierownik wyjazdu: Robert Wykręt. Informujemy, że istnieje możliwość wyjazdu jeszcze jednego trenera (wymagane prawo jazdy kat. B i własny samochód) – pierwszeństwo mają trenerzy w/w zawodników, decyzję o powołaniu podejmuje Zespół. Koszt udziału trenera pokrywa organizator i PZA. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: szkolenie.kws@pza.org.pl

5. Miejsce, zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd i ubezpieczenie

Zajęcia sportowe: odbywać się będą w centrum wspinaczkowym Block Dock, ul. Puchovska 14, Bratysława, Słowacja, Facebook, www.blockdock.me

Zakwaterowanie i wyżywienie: organizator zapewnia uczestnikom nocleg ze śniadaniem. Przerwa obiadowa i kolacja po treningu będzie zorganizowana w Bratysławie (koszty posiłku pokrywa PZA).

Dojazd: dojazd odbywa się samochodami prywatnymi trenerów wyznaczonych przez Zespół do udziału w akcji. Zbiórka w umówionym miejscu na Śląsku, szczegóły ustalane będą bezpośrednio przed wyjazdem. Koszty przejazdu pokrywa PZA. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu do miejsca zbiórki – tylko i wyłącznie po ustaleniu z Biurem PZA, na podstawie FV wystawionej na PZA, za przejazd środkami komunikacji publicznej – PKP (II klasa, z wyłączeniem Intercity Premium), autobus. Szczegóły prosimy ustalać pisząc e-mail szkolenie.kws@pza.org.pl 

Ubezpieczenie: Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważonego ubezpieczenie obejmującego koszty leczenia w krajach UE, koszty transportu do kraju. Zakres ochrony w ramach ubezpieczenia musi obejmować wyczynowe uprawianie sportu – wspinaczki. Prosimy o przesłanie kopii ubezpieczenia z widocznym numerem polisy i tzw. numerem alarmowym oraz szczegółami zakresu ubezpieczenia. Jeżeli ktoś nie posiada takowego ubezpieczenia, polecamy polisę Bezpieczny Powrót dedykowaną zawodnikom PZA www.bezpiecznypowrot.pl (koszt składki młodzieżowej dla członków PZA to kwota około  150 zł/rok)

6. Opłata rejestracyjna

Organizator pobiera opłatę rejestracyjną od każdego zawodnika w wysokości 40 EUR. Płatne na miejscu przy rejestracji. 

7. Wyposażenie uczestników

Wszyscy zawodnicy proszeni są o zabranie:

 • stroje sportowe do ćwiczeń w hali i na zewnątrz,
 • osobisty sprzęt do wspinaczki – buty, magnezja, 
 • buty na zmianę typu adidasy, tenisówki,
 • rzeczy osobiste na cały czas trwania pobytu na konsultacjach.

8. Harmonogram

Szczegółowy harmonogram oraz godziny zbiórki zostaną uzupełnione. 

9. Kadra szkoleniowa i osoby współpracujące

Kierownik grupy z Polski: Robert Wykręt, drugi trener Paulina Witala. 

Routesetter i zaproszona trenerka: Katja Vidmar. 

 

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni