wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > V4 Olympic Sport Climing Camp – powołania zawodników KN

V4 Olympic Sport Climing Camp – powołania zawodników KN

Opublikowano: 22-01-2019; 8:16 przez Arkadiusz Kamiński | Modyfikacja: 14-02-2019; 11:36 przez Arkadiusz Kamiński

W dniach 15 – 18 lutego 2019 na ścianie wspinaczkowej La Skala w Żylinie, Słowacja, odbędą się międzynarodowe konsultacje kadr narodowych z Słowacji, Czech, Węgier i Polski. Projekt realizowany przez Słowację w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 

1. Organizator

Lezecka Akademia, 

2. Partnerzy

Polski Związek Alpinizmu

3. Uczestnicy

Powołani zawodnicy kadr narodowych Słowacji, Czech, Węgier i Polski. 

Z Polski, w konsultacjach mogą uczestniczyć powołani zawodnicy młodzieżowej kadry narodowej, którzy potwierdzą swój udział zgodnie z niżej opisanymi zasadami; dopełnią wymaganych formalności, posiadający aktualną licencje zawodnika na 2019 rok – zasady wydawania licencji opisane są w komunikacie. Wszyscy zawodnicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie wydane przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej lub po akceptacji KWS, przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego.

Sprawy formalne / zgody / regulamin konsultacji

 1. Wszyscy uczestnicy konsultacji maja obowiązek zapoznania się i zobowiązania do przestrzegania Regulaminu pobytu na akcjach szkoleniowych (konsultacje, zgrupowania) zawodników kadry narodowej we wspinaczce sportowej, w imieniu osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisują rodzice / prawni opiekunowie – druk poniżej,
 2. Rodzice / prawni opiekunowie zawodników zobowiązani są do wyrażenia zgody na piśmie na udział zawodników w konsultacjach – nowy druk zgody do pobrania tu,

4. Powołani zawodnicy i potwierdzenie udziału

Uzasadnienie wynikowe powołań na akcję szkoleniową – plik PDF

Powołani zawodnicy, którzy potwierdzili swój udział: 

 1. Bianka Janecka – junior,
 2. Marta Klimaszewska – junior,
 3. Jakub Ziętek – junior,
 4. Martyna Szymańska – junior młodszy,
 5. Piotr Niźnik – junior młodszy,
 6. Daria Nawój – junior młodszy,
 7. Jan Gurba – junior młodszy,
 8. Daria Marciniak – młodzik
 9. Szymon Dąbrowski – młodzik, 
 10. Oskar Szalecki – młodzik, 
 11. Barbara Wójcik – młodzik. 

5. Miejsce, zakwaterowanie, wyżywienie, dojazd i ubezpieczenie

Zajęcia sportowe: odbywać się będą w centrum wspinaczkowym La Skala, ul. Centrálna 8919/2, 01007 Żylina, Słowacja.

Zakwaterowanie: Sipkova, ŠKOLA V PRÍRODE, 013 06 Terchová – Repáňovia 1023, Słowacja – opiekę nad zawodnikami po zajęciach sprawują trenerzy z Polski. Zakwaterowanie jest bezpłatne. www.sipkova.sk

Wyżywienie: organizator zapewnia uczestnikom nocleg ze śniadaniem i kolacją w miejscu zakwaterowania. Przerwa obiadowa będzie zorganizowana w Żylinie (koszty posiłku pokrywa PZA).

Dojazd: dojazd odbywa się samochodami prywatnymi trenerów wyznaczonych przez KWS do udziału w akcji. Zbiórka w umówionym miejscu, szczegóły ustalane będą bezpośrednio przed wyjazdem. Koszty przejazdu pokrywa PZA. 

Ubezpieczenie: zawodnicy kadry narodowej ubezpieczeni są od NNW (zakres ubezpieczenia do wglądu na prośbę zainteresowanych), suma ubezpieczenia do 10.000 zł (dodatkowe ubezpieczenie we własnym zakresie). 

6. Opłata rejestracyjna

Organizator pobiera opłatę rejestracyjną w wysokości 30-50 EUR (kwota do potwierdzenia). Płatne na miejscu przy rejestracji. 

7. Wyposażenie uczestników

Wszyscy zawodnicy proszeni są o zabranie:

 • stroje sportowe do ćwiczeń w hali i na zewnątrz,
 • osobisty sprzęt do wspinaczki – buty, magnezja, uprzęże,
 • buty na zmianę typu adidasy, tenisówki,
 • rzeczy osobiste na cały czas trwania pobytu na konsultacjach.

8. Prowizoryczny harmonogram zajęć

The aims of the camp are:

 • strenghtening the community feeling of young climbers and coaches,
 • common training and problem solving,
 • creativity, new training styles, expert views,
 • self assurance and friendship,
 • new connections, relationships, international V4 feeling of belonging,
 • knowledge, new experience, cooperation.

15.02.2019, piątek

 • 09:00 – rejestracja,
 • 10:00 – odprawa z kadrą szkoleniową,
 • 10:30 – 12:30 – zajęcia sportowe w czterech międzynarodowych grupach,
 • 12:30 – przerwa obiadowa,
 • 14:00 – 18:00 zajęcia sportowe w czterech międzynarodowych grupach,
 • 19:00 – kolacja,
 • 22:00 – cisza nocna,

16.02.2019, sobota

 • 07:30 – śniadanie,
 • 08:30 – przejazd na ścianę La Skala,
 • 09:00 – rozgrzewka,
 • 10:00 – 11:30 – zajęcia sportowe w czterech międzynarodowych grupach,
 • 11:30 – przerwa obiadowa,
 • 13:00 – 15:00 – warsztaty: specyfika routesettingu IFSC,
 • 19:00 – kolacja,
 • 22:00 – cisza nocna,

17.02.2019, niedziela

 • 07:30 – śniadanie,
 • 08:30 – przejazd na ścianę La Skala,
 • 09:00 – rozgrzewka,
 • 10:00 – 13:00 – zajęcia „Olympic Boulder”,
 • 13:00 – przerwa,
 • 15:00 – 18:00 – zajęcia „Olympic Lead”,
 • 19:00 – kolacja,
 • 22:00 – cisza nocna,

18.02.2019, poniedziałek,

 • 07:30 – śniadanie,
 • 08:30 – przejazd na ścianę La Skala,
 • 09:00 – rozgrzewka,
 • 10:00 – 12:00 – zajęcia „Olympic Speed”,
 • 12:30 – zakończenie konsultacji,

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w harmonogramie.

9. Kadra szkoleniowa i osoby współpracujące

Kierownik konsultacji i kadra trenerska: Anna Michalkova(Słowacja), Vilda Chejn (Czechy), Marcin Dzieński (Polska)

Kierownik ekipy Polskiej i trenerzy: Andrzej Kajdan (PZA), Michał Łodziński (PZA), Robert Wykręt i Andrzej Mikulski. 

 

——————-

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz wymagania organizatora dotyczące zróżnicowania grupy wiekowej zawodników, KWS zdecydowała o powołaniu zawodników wg. następującego klucza:

Zawodnicy, medaliści Mistrzostw Polski 2018 w konkurencji trójboju: kategorie wiekowe w sezonie 2019 junior młodszy, junior i jedna młodziczka (trzej młodzicy – lista rezerwowa). Zestawienie PDF

Powołani zawodnicy:

 1. Bianka Janecka – junior,
 2. Marta Klimaszewska – junior,
 3. Piotr Oleszczuk – junior,
 4. Jan Tkaczyk – junior,
 5. Maja Rudka – junior,
 6. Matylda Malec – junior,
 7. Jakub Ziętek – junior,
 8. Martyna Szymańska – junior młodszy,
 9. Piotr Niźnik – junior młodszy,
 10. Daria Nawój – junior młodszy,
 11. Jan Gurba – junior młodszy,
 12. Daria Marciniak – młodzik

Lista rezerwowa:

 1. Szymon Dąbrowski – młodzik, 
 2. Oskar Szalecki – młodzik, 
 3. Barbara Wójcik – młodzik. 

W przypadku nie potwierdzenia udziału przez któregoś z powołanych zawodników, powoływany jest zawodnik z listy rezerwowej wg. kolejności lp. 

Udział zawodników w akcji szkoleniowej muszą potwierdzić ich trenerzy klubowi bądź kierownicy sekcji poprzez wysłanie e-mail na adres: szkolenie@pza.org.pl do dnia 25.01.2019. 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy