Regulamin rezerwacji

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI ONLINE

English version below

REZERWACJA

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy rezerwacji usług noclegowych na obozowiskach taternickich Polana Szałasiska, Polana Rogoźniczańska oraz COS Betlejemka na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Są to obiekty prowadzone przez Polski Związek Alpinizmu z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa.
 2. Do korzystania z oferty noclegowej obozowisk taternickich Polana Szałasiska oraz Polana Rogoźniczańska uprawnione są osoby zrzeszone w PZA, w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni. Do korzystania z oferty noclegowej COS Betlejemka uprawnione są osoby zrzeszone w PZA, uczestnicy kursów, kadra instruktorska oraz osoby niezrzeszone. Priorytetowo w dostępie do miejsc noclegowych traktowani są uczestnicy kursów i kadra instruktorska.
 3. Przynależność do PZA lub federacji należący do UIAA będzie weryfikowana za pomocą legitymacji członkowskiej klubu zrzeszonego w PZA lub UIAA. Wspinacze niezrzeszeni mogą być poproszeni o okazanie sprzętu wspinaczkowego oraz wskazanie 5 ukończonych dróg w skałach lub górach.
 4. Rezerwacja noclegów jest możliwa za pośrednictwem formularza online lub pod numerem telefonu 575 060 608. Rezerwacja telefoniczna jest dostępna szczególnie dla członków honorowych PZA.
 5. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT.

MIEJSCA NOCLEGOWE

 1. Polana Szałasiska świadczy usługi noclegowe w terminie od 23. czerwca do 3. września 2023.
 2. Polana Rogoźniczańska świadczy usługi noclegowe w terminie od 2. lipca do 24.września 2023.
 3. Centralny Ośrodek Szkolenia PZA Betlejemka świadczy usługi noclegowe przez cały rok.
 4. Obozowiska Polana Szałasiska i Polana Rogoźniczaļńska znajdują się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Obowiązują na nich przepisy ochrony przyrody dotyczące parków narodowych oraz zarządzenia TPN.

CENNIK NOCLEGÓW

 1. Ceny noclegów na obozowisku taternickim Polana Szałasiska:
  1. 39 zł – dla członków PZA,
  2. 23 zł – dla uczestników akcji Junior i Senior,
  3. 55 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA,
  4. członkowie honorowi PZA – bez opłat.
 2. Ceny noclegów na obozowisku taternickim Polana Rogoźniczańska:
  1. 29 zł – dla członków PZA,
  2. 21 zł – dla uczestników akcji Junior i Senior,
  3. 42 zł – dla osób niezrzeszonych w PZA
  4. członkowie honorowi PZA – bez opłat.
 3. Ceny noclegów w COS Betlejemka:
  1. 48 zł  – dla gości i kursantów zrzeszonych w PZA,
  2. 75 zł  – dla gości niezrzeszonych w PZA,
  3. 64 zł  – dla kursantów niezrzeszonych w PZA (dotyczy kursów organizowanych przez COS-PZA),
  4. 32 zł  – dla uczestników akcji Junior i Senior.

PROCES REZERWACJI

 1. Przy składaniu rezerwacji należy wybrać termin oraz docelowe miejsce noclegowe i przejść dalej za pomocą przycisku WYBIERZ.
 2. Aby skorzystać ze zniżki na nocleg dla członków klubów zrzeszonych w PZA lub w ramach akcji Junior lub Senior na dole strony w polu KOD RABATOWY należy wpisać odpowiednio KLUBOWICZ, JUNIOR lub SENIOR. Członkowie KW Warszawa podają odpowiednio KLUBOWICZKWW, JUNIORKWW i SENIORKWW.
 3. Rezerwacji należy dokonywać pojedynczo. Nie jest możliwe dokonanie rezerwacji dla kilku osób jednocześnie. Następnie należy skorzystać z przycisku PRZEJDŹ DO ZAMÓWIENIA.
 4. W przypadku, gdy potrzebna jest faktura VAT konieczne jest zaznaczenie opcji Chcę otrzymać fakturę VAT oraz uzupełnienie danych firmy.
 5. Warunkiem dokonania rezerwacji jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, adres e-mail.
 6. Aby dokonać rezerwacji należy zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego warunki.
 7. W polu Dodatkowe uwagi do rezerwacji należy podać pełną nazwę klubu macierzystego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu. Jest to konieczne, aby naliczone zostały stosowane zniżki. Przynależność klubowa jest weryfikowana poprzez okazanie legitymacji klubowej po przybyciu na miejsce noclegowe.
 8. Warunkiem koniecznym w procesie rezerwacji jest dokonanie przedpłaty w wysokości 30% ceny miejsca noclegowego do 2 godzin od czasu rozpoczęcia procesu rezerwacji. Pozostałe 70% ceny miejsca noclegowego należy opłacić do godz. 21:00 na dwa dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku, kiedy rezerwacja dokonywana jest mniej niż na 2 dni przed planowanym przyjazdem przedpłata wynosi 100% ceny miejsca noclegowego.
 9. Przedpłata traktowana jest jako zadatek i nie podlega zwrotom. Wyjątkiem jest opłacenie 100% wartości rezerwacji oraz zgłoszenie rezygnacji z miejsca noclegowego za bieżący dzień do godz. 10:00 tego dnia – wtedy zwrot realizowany jest na warunkach opisanych w punkcie 10.
 10.  Zwroty za niewykorzystane noclegi w wysokości 50% pełnej wpłaty dokonywane będą pod warunkiem zgłoszenia rezygnacji osobiście, na rezerwacje@pza.org.pl lub/oraz sms lub Whatsapp na numer 575 060 608. W wiadomości powinny być ujęte następujące informacje: imię, nazwisko, numer rezerwacji, data, z którą następuje rezygnacja z kontynuowania usługi . Zwrot realizowany jest w terminie do 14 dni od zgłoszenia rezygnacji z miejsca.
 11. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.
 12. Potwierdzenie rezerwacji jest wysyłane również za pomocą SMS. Konieczne jest zachowanie wiadomości SMS do wglądu obsługi.
 13. Niewykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 14. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji. 

ZNIŻKI

 1. W ramach akcji Junior oraz Senior możliwe jest skorzystanie z 50% zniżki na miejsce noclegowe. W formularzu wyboru miejsca noclegowego, na dole strony znajduje się pole KOD RABATOWY. Należy w nie wpisać odpowiednio JUNIOR lub SENIOR. Z akcji Junior mogą korzystać również niepełnoletnie osoby.
 2. Noclegi ze zniżką będą udzielane członkom klubów zrzeszonych w PZA oraz członkom KW Warszawa*, wyłącznie na podstawie okazania ważnych legitymacji klubowych. Ustne deklaracje, zapewnienia, prośby oraz groźby których celem miałoby być uwiarygodnienie członkostwa w klubie zrzeszonym w PZA nie będą honorowane.
 3. Akcją Junior są objęci jedynie wspinacze, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
  1. nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
  2. są absolwentami letnich kursów tatrzańskich, zorganizowanych zgodnie z programem PZA w okresie 2018-2021 (dokumentem potwierdzającym jest świadectwo ukończenia kursu lub adnotacja w Karcie Taternika),
  3. mają opłacone składki w klubie zrzeszonym w PZA.
 4. Akcją Junior są objęci taternicy jaskiniowi posiadający Kartę Taternika Jaskiniowego (3 lata od zdania egzaminu) z opłaconymi składkami w klubie zrzeszonym w PZA.
 5. Akcją Senior są objęci członkowie klubów zrzeszonych w PZA, którzy ukończyli 60 rok życia.
 6. Członkowie klubów zrzeszonych w PZA mogą skorzystać z miejsca noclegowego w obniżonej cenie. W formularzu wyboru miejsca noclegowego, na dole strony znajduje się pole KOD RABATOWY. Należy w nie wpisać KLUBOWICZ.

* Zarząd KW Warszawa zwrócił się do PZA z prośbą o utrzymanie mechanizmu udzielania zniżek dla swoich członków pomimo opuszczenia przez ten Klub struktur PZA, zobowiązując się jednocześnie  do  odprowadzania do PZA  kwoty odpowiadającej równowartości udzielonych zniżek po zakończeniu każdego sezonu. Zarząd PZA przychylił się do tej prośby dla wszystkich obiektów bazy tatrzańskiej. Udzielenie noclegu ze zniżką będzie możliwe WYŁĄCZNIE na podstawie okazanej w recepcji obiektu, legitymacji członkowskiej KW Warszawa z potwierdzeniem opłaty składek na bieżący rok. Członkowie KW Warszawa powinni wpisać w polu KOD RABATOWY [KWW] lub [KWW SENIOR] lub [KWW JUNIOR].

Ułatwi to nam sprawne generowanie z systemu zestawienia dla rozliczeń PZA/KWW.

USTALENIA KOŃCOWE

 1. Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z obsługą. 
 2. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.

DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z dokonywaną rezerwacją jest Polski Związek Alpinizmu z siedzibą w Warszawie (00-561), ul. Mokotowska 24.

  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie z poszanowaniem przepisów prawa, w tym, w zgodzie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

  3. Dane osobowe niezbędne do rezerwacji miejsca noclegowego obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz przynależność klubową lub posiadane uprawnienia wspinaczkowe, zgodnie z § 1 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

   1. zawarcia i wykonania umowy na usługi noclegowe opisane w niniejszym Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   2. realizacji uzasadnionego interesu Administratora, tj. zweryfikowania uprawnień do skorzystania z usług noclegowych oraz zniżek na noclegi, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   3. przesyłania informacji marketingowych, w tym informacji dotyczących ofert Administratora oraz jego partnerów handlowych, po uprzednim dobrowolnym wyrażeniu na to zgody przez osobę dokonującą rezerwacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  5. Odbiorcami zebranych danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych, tj. upoważnieni pracownicy i przedstawiciele administratora, a także podmioty zewnętrzne działające na zlecenie administratora, w szczególności operator systemu rezerwacji on-line, tj. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.  Dane osobowe nie będą przesyłane do państwa trzeciego (tj. państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein Norwegia lub Szwajcaria).

  6. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, za wyjątkiem danych obejmujących adres e-mail i to wyłącznie w celach marketingowych.

  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy na świadczenie usług noclegowych oraz przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń stron w związku z zawartą umową. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail dla celów marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody przez osobę dokonującą rezerwacji.

  8. Każdemu czyje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do:

   1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

   3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych,

   4. przenoszenia danych osobowych,

   5. prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,

   6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek dokonania skutecznej rezerwacji miejsca noclegowego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne, a brak wyrażenia zgody nie rzutuje na możliwość dokonania skutecznej rezerwacji miejsca noclegowego.

  2. W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez administratora należy się kontaktować pod adresem e-mail: rezerwacje@pza.org.pl.

 

 

TERMS AND CONDITIONS OF THE ONLINE BOOKING SYSTEM

RESERVATION

 1. These Regulations apply to the booking of accommodation services at the Polana Szałasiska, Polana Rogoźniczańska and COS Betlejemka in the Tatra National Park. These are facilities run by the Polski Związek Alpinizmu based in Warsaw, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warsaw.
 2. Climbers and cavers associated in PZA, in federations belonging to UIAA and non-affiliated climbers are eligible to use the accommodation offer of the Polana Szałasiska and Polana Rogoźniczańska camps. Persons associated in PZA, course participants, instructors and non-members are entitled to use the COS Betlejemka accommodation offer. Priority in access to accommodation are given to course participants and instructors.
 3. Membership of PZA or UIAA federation will be verified with the membership card of a club affiliated with PZA or UIAA. Climbers may be asked to show climbing equipment and indicate the 5 completed rock or mountain routes.
 4. Reservation of accommodation is possible online or by calling 575 060 608. Telephone reservation is available especially for honorary members of PZA.
 5. The prices in the system include VAT.

ACCOMMODATION

 1. Polana Szałasiska provides accommodation services from June 26 to September 3 2023.
 2. Polana Rogoźniczańska provides accommodation services from July 2 to September 24 2023.
 3. Betlejemka provides accommodation services throughout the year.
 4. Polana Szałasiska and Polana Rogoźniczaļńska camps are located in the Tatra National Park. They are governed by nature protection regulations regarding national parks and the regulations of the Tatra National Park.

ACCOMMODATION PRICE LIST

 1. Accommodation prices at the Polana Szałasiska camp:
  1. PLN 39 – for PZA members,
  2. PLN 23 – for participants of the Junior and Senior campaigns,
  3. PLN 55 – for non-members of PZA,
  4. honorary members of PZA – no fee.
 2. Accommodation prices at the Polana Rogoźniczańska camp:
  1. PLN 29 – for PZA members,
  2. PLN 21 – for participants of the Junior and Senior campaigns,
  3. PLN 42 – for non-members of the PZA,
  4. honorary members of PZA – no fee.
 3. Accommodation prices in COS Betlejemka:
  1. PLN 48 – for guests and course members associated in the PZA,
  2. PLN 75– for guests who are not members of the PZA,
  3. PLN 64– for course members who are not members of the PZA,
  4. PLN 32– for participants of the Junior and Senior campaign.

BOOKING PROCESS

 1. When making a reservation, select the date, destination and proceed by pressing the SHOW OFFERS and then SELECT button.
 2. To use the discount on accommodation for members of clubs associated in the PZA or as part of the Junior or Senior campaign, enter KLUBOWICZ, JUNIOR or SENIOR, respectively, in the DISCOUNT CODE box at the bottom of the page.
 3. Reservations must be made individually. It is not possible to make reservations for several people at the same time. Then use the GO TO ORDER button.
 4. If you need a VAT invoice, it is necessary to select the option I want to receive a VAT invoice and to complete the company’s data.
 5. For the reservation process it’s necessary to provide  the following data: name, last name, phone number, e-mail.
 6. To make a reservation, read and accept the terms and conditions including the reservation and cancellation policy.
 7. In the ADDITIONAL NOTES TO THE RESERVATION box please provide the full name of your club associated in the PZA/UIAA. This is necessary in order to use the discount. Club membership is verified by showing the club card upon arrival at the accommodation.
 8. A necessary condition in the booking process is a prepayment of 30% of the price of the accommodation within 2 hours from the start of the booking process. The remaining 70% of the price of the accommodation must be paid by 21:00 two days before planned arrival. If the reservation is made less than 2 days before the planned arrival, the prepayment is 100% of the price of the accommodation.
 9. 30% prepayment is not refundable. The exception is payment of 100% of the booking value and notification of resignation from the accommodation for the current day by 10:00 that day.
 10. Refunds for unused nights in the amount of 50% of the payments will be made only to the bank account provided. The resignation is submitted in person to rezerwacje@pza.org.pl and / or SMS or Whatsapp to the number 575 060 608. The message should include the following information: name, surname, reservation number, date of resignation from continuing the service and account number to be returned. The return is made within 14 days of reporting the resignation from the place.
 11. The reservation is considered confirmed upon receipt of an e-mail with information about its acceptance.
 12. The booking confirmation is also sent via SMS. It is necessary to keep the SMS messages for inspection by the staff.
 13. Failure to perform the actions described when submitting the reservation within the required period will result in the automatic cancellation of the reservation.
 14. Cancellation or change of reservation is possible via a link in the e-mail or by contacting the Customer Service. Using the link in the e-mail allows you to automatically cancel your booking immediately.

DISCOUNTS

 1. As part of the Junior and Senior campaigns, it is possible to use a 50% discount on the accommodation. In the accommodation selection form, there is a DISCOUNT CODE field at the bottom of the page. Enter JUNIOR or SENIOR as appropriate. The Junior campaign may also be used by underage.
 2. Only climbers who meet the following conditions are eligible for the Junior Action:
  1. are under 30 years of age,
  2. are graduates of summer Tatra courses organized in accordance with the PZA program in the period 2018-2021 (the document confirming the completion of the course or an annotation in the Mountaineering Card),
  3. have paid contributions to a club affiliated to PZA.
 3. The Junior action covers cave mountaineers with the Cave Mountaineer Card (3 years after passing the exam) with paid contributions in a club affiliated to PZA.
 4. The Senior Action covers members of clubs affiliated to PZA who are 60 years of age or older.
 5. Members of clubs affiliated to PZA can take advantage of the accommodation at a reduced price. In the accommodation selection form enter KLUBOWICZ in a DISCOUNT CODE field at the bottom of the page.

FINAL ARRANGEMENTS

 1. The person making the online booking is responsible for the correctness of the data provided in the booking form. The service is not responsible for incorrect selection of the date or incorrectly entered data in the form. In the event of any irregularities that cannot be corrected by editing the booking, please contact the staff urgently.
 2. Contact details are available in the Contact in the upper part of the booking calendar and in e-mails. 

PRIVACY POLICY

 1. The Privacy Policy explains the rules for the collection and use of personal data in accordance with the provisions of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as the GDPR).
 2. Personal data is collected for the purposes of the accommodation booking process. These are the name and surname, telephone number and e-mail address.
 3. The administrator of personal data is the Operator, i.e. IAI S.A. based in Szczecin, Aleja Piastów 30, 71-064 Szczecin, tel. +48 91 443 66 00, fax +48 91 443 66 01, office@idosell.com.
 4. Information for IdoSell and Booking customers whose personal data will be processed by IAI S.A. (pursuant to Article 13 of the GDPR).